Список публікацій за 2015 р.

Автор Admin Опубліковано: Червень - 7 - 2018

 Список публікацій наукових співробітників

Кременецького ботанічного саду за 2015 рік

п/п

Назва статті

Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

Видання ВАК

1

Інтродукційні дослідження рідкісних видів рослин у Кременецькому ботанічному саду. Інтродукція рослин. – 2015. – №3. – С. 3-10

8

А.М.Ліснічук, Л.Л.Онук,

Т.В.Чубата

2

Аналіз видів сапропелю для рекультивації деградованих земель України Агроекологічний журнал. – 2015. – №1. – С. 83-91

9

В.В.Коніщук, М.О.Коніщук,

В.П.Булгаков, І.В.Бобрик, О.М.Руденко, Л.Л.Онук, О.І.Скакальська, О.Р.Кирничишин

3

Особливості боліт реліктових форм рельєфу басейну р. Ствиги (Білорусь, Україна) Чорноморський ботанічний журнал. – 2015. – №1. – Т.11. – С.12-21

10

Л.Л.Онук,

Л.А. Глущенко

4

Наукова цінність водно-болотного масиву озера Біле. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету № 2 (36) 2015 р. серія «Біологічні науки». С. 102-104.

3

О.  І. Скакальська

Матеріали конференцій, статті, тези. каталоги

1

Колекційна дендрофлора Кременецького ботанічного саду Соціально-екологічна роль заповідних дендропарків України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2015. С.101 – 106.

5

Ліснічук А.М.,

Панасенко Р.С.

2

Представники роду  Juniperus L.в колекції та експозиціях Кременецького ботанічного саду. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченї 80-річчю від дня заснування Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка ( 15-17 вересня 2015 р., м.Київ),-С.190

1

ПанасенкоР.С., Ліснічук А.М.

3

Екологічні стежки як один із напрямів еколого-просвітницької діяльності Кременецького ботанічного саду Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках: матеріали міжнар. наук. конф. – Київ: Фітосоціоцентр, 2015. – С.89 – 90.

2

Іваницький Р. С.,

Ліснічук А.М

4

Інтродукція роду Lupinus L. в умовах Кременецького ботанічного саду Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченї 80-річчю від дня заснування Національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка ( 15-17 вересня 2015 р., м.Київ),-С.71 – 72.

1

Гуцало І.А.,

Пида С.В.,

Микулич М.Р.

5

Аналіз географічного поширення Drosera x obovata Mert &W. P. J. Koch. в Україні. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2015» молодих вчених і студентів. м. Житомир, 11-12. 03. 2015 р. С. 297-298

2

О. І. Скакальська,

 В. В. Коніщук

6

Рідкісні види роду Drosera L. на території заболоченого масиву «Сира Погоня». V всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. м.  Вінниця. 23–26 вересня 2015 р., с. 122

1

О. І. Скакальська

7

Особливості перебігу фенологічних фаз гетеротрофних видів роду Pinguicula L. Науковий журнал «Молодий вчений» №9 (24) вересень, м. Херсон, 2015 р., Ч. І, (серія Біологічні науки), С. 12 – 14

3

О. І. Скакальська.

 В. В. Коніщук

8

Цінний болотний вид – Drosera rotundifolia L. Ма   Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки», 16 –  17 жовтня 2015 р., Ч. І, біологічні науки, м. Львів, С. 46 – 48

3

О. І. Скакальська

9

Культивування багаторічних квітниково-декоративних рослин у Кременецькому ботанічному саду. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». смт. Путила, 24-25 квітня 2015 р., С. 336 – 337

1

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

 І. О. Скоропляс

10

Колекція ліан Кременецького ботанічного саду. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона». м. Броди, 3-5 червня 2015 р., С. 54 – 57

4

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

 І. О. Скоропляс

11

Колекція відділу Polypodiophyta Кременецького ботанічного саду Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля». м. Суми, 20 – 22 травня 2015 р., Т.1, С. 116 – 120

5

О. І. Скакальська

12

Екологічний аналіз однодольних видів рослин колекційного фонду відділу фітосозології кременецького ботанічного саду Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2015 р.) смт. Путила, Чернівецька обл. Україна). – Чернівці: «Друк Арт», 2015. – С. 86-87

2

Г.А.Вербицька

13

Нове місцезнаходження Botrychium lunaria L. у Кременецьких горах Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища (Рівне, 21-23 жовтня 2015 р.). – Рівне: РДГУ, 2015. – С. 120-121

2

В.І. Мельник,

С.О. Глінська,

 І.О. П’ятківський, Л.Л. Онук,

Т.В. Чубата

14

Ріст і розвиток сіянців магнолій в умовах інтродукції у Кременецькому ботанічному саду Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень:матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції смт. Путила, 24-25 квітня 2015 р., с. 79-81.

3

Гордійчук А.В.,

15

Формування мережі екологічних стежок у Кременецькому ботанічному саду Практичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку: мат. Між нар. Наук.-практ. Конф., присвяч.. 20-річчю Нац. Природ. Парку «Вижницький» (17 – 19 вер. 2015 р., смт. Берегомет, Чернівецька обл.., Україна). – С.233 – 235.

2

Павлюк Г.Т.,

Скакальська О.І.

Каталоги

16

Каталог рослин Кременецького ботанічного саду Кременець: СПД ФО Калашник Т.Б., 2015. – 160с.

160

Р.С. Іваницький,

А.М Ліснічук,

 І.А. Гнатюк,

М.С. Кубінський,

 О.А. Мельничук,

Л.Л.Онук,

Р.С. Панасенко,

І.О. Скоропляс,

О.І. Скакальська

17

Каталог декоративних трав’янистих рослин ботанічних садів і дендропарків України: довідниковий посібник Київ, 2015. – 282 с. (електронне видання)

282

Авторський колектив: від Кременецького ботанічного саду

Ліснічук А. М.

Науково-популярні статті

18

Веселі клумби Науково-популярна стаття в районному тижневику «Діалог», №30 (8309) від 24.07.2015 р.

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

І. Г. Олійник

Поділіться новиною в соціальних мережах

Написати коментар

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад