Список публікацій за 2016 р.

Автор Admin Опубліковано: Червень - 11 - 2018

Список публікацій наукових співробітників

Кременецького ботанічного саду за 2016 рік

 

№ п/п

Назва статті

Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

Видання ВАК

1.

Характеристика вікових дерев Кременецького ботанічного саду за кількісними та якісними ознаками. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №12 (337), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – С. 11 – 15.

5

Ліснічук А.М.,Панасенко Р.С.,

Вериківський Л.А.

2.

Оцінка успішності акліматизації, характеристика біоекологічних особливостей малопоширених плодових та ягідних видів на базі Кременецького ботанічного саду.  Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №12 (337), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – С.36 – 42.

7

Василюк О.О.,Євсікова С.С.

3.

Хорологія та особливості зростання Pinguicula vulgaris L.  у межах території Бродівського району (с. Батьків, Львівська обл.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №7 (332), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – С. 69 – 73.

5

О. І. Скакальська,В. М. Баточенко

4.

Живцювання троянд на різних субстратах в умовах Кременецького ботанічного саду. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №7 (332), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – с. 54 – 59.

 6

Скоропляс І. О.

5.

Окремі аспекти  інтродукції Scutellaria baicalensis Georgi в умовах Кременецького горбогіря. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2016. – №7(332). – С.65-69.

 5

Кубінська Л.А.,Мельничук О.А.,

Гордійчук А.В.

6.

Інтродукція видів роду Hosta Tratt. у Кременецькому ботанічному саду та перспективи їх використання в озелененні Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2016. – Т. 18. – С.145-150.

 6

І. О. Скоропляс,Л. П. Поліщук,

О. І. Скакальська,

І. Г. Олійник,

Т. Ю. Ключ

7.

Особливості росту та розвитку  Lophanthus anisatus Adans. при інтродукції в Кременецькому ботанічному  саду Інтродукція рослин. Вісник національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка. – 2016 – №4 -  С.3-17.

15

О. А. Мельничук,Д. Б. Рахметов

8.

Особливості збереження лікарських рослин України. Агроекологічний журнал. №2, м. Київ, 2016 р. – с. 83 – 91

 6

Коніщук В. В.,Булгаков В. П.,

Бобрик І. В.,

О. І.Скакальська

 Довідники

1.

Кременецький ботанічний сад: словник-довідник Кременець-Острог: СПД Свинарчук, 2016.– 160 с.

 160

В. М. Черняк,Р. С. Іваницький,

С. М. Левандовська,

А. М. Ліснічук

Матеріали конференцій, статті, тези, каталоги

1.

Просвітницько-природоохоронна діяльність Кременецького ботанічного саду Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків / Мат. міжнар. наук. конф.  присвяченої 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України, 23- 25 травня. – Біла Церква, 2016. – С. 160 – 162.

2

Іваницький Р.С.,

Ліснічук А. М.

2.

Судинні рослини флори України, занесені до Європейського червоного списку, у колекції Кременецького ботанічного саду Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Матеріали IV Міжнародної конференції (16 – 20 травня 2016 р., Київ, Україна). – Київ: Паливода А.В., 2016. – С. 211 – 214.

3

Ліснічук А. М.,

Чубата Т. В.

3.

Перспективи наукових досліджень рідкісних видів дендрофлори у Кременецькому ботанічному саду Підвищення іміджу природозаповідання: мат. ІІІ Всеукраїнської наук. –практ. конф. (Кременець, 12 – 13 жовтня 2016 р.). – Кременець: ТОВ «Папірус – К», 2016. – С. 131 – 135.

5

А. М. Ліснічук4.

Кременецький ботанічний сад як наукова установа та цінний історико-ботанічний об’єкт. Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дедрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 99 – 104.

5

А. М. Ліснічук

5.

Introduction Lophanthus anisatus Adans. іn the conditions of the Kremenets Botanical Gardens of Ukraine Проблемы природоохранной организации ландшафтов: материалы межд. науч.-практ. конф., / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – С.265-270.

 6

MelnychukO.A.,Kubinska L. A.
6. Біологічні особливості Lophanthus anisatus Adans.в умовах Кременецького горбогір’я України Збірник наукових праць.Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць. Житомир: ПП «Рута», 2016. – С.122-124. Мельничук О.А.,
Кубінська Л.А.
 

7.

Елементи ландшафтного дизайну при створенні колекційно-експозиційної ділянки «Сад магнолій» у Кременецькому ботанічному саду Збірник наукових праць. Біологічні дослідження – 2016, м. Житомир, 10 – 11 березня 2016 р., с. 206 – 207.

2

Гордійчук А.В.,Микулич М. Р.
8. Оцінка перспективності інтродукції представників родини Magnoliaceae Juss в Кременецькому ботанічному саду Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького  національного  природного парку та інших природоохоронних територій», смт. Шацьк, 8 – 11 вересня, 2016 р, с. 28 – 30 3 Гордійчук А. В.
 

9.

Інтродукція Magnolia kobus DC. в умовах Кременецького ботанічного саду та використання її в насадженнях міст та селищ Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. С. 118 -120.

3

Гордійчук А. В.
10. Інтродукція деяких представників роду Spiraea L. в Кременецькому ботанічному саді та впровадження їх в озелененні різних типів насаджень міст і селищ. Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. С. 120 -123  4 Євсікова С. С.,Василюк О. О.
11. Використання деяких представників роду Spiraea L., інтродукованих у Кременецькому ботанічному саду для озеленення. Збірник наукових праць.  Біологічні дослідження. – 2016, м. Житомир, 10 – 11 березня 2016 р., С. 207 – 209 2 Євсікова С. С.,Василюк О. О.
12. Особливості формування та використання видів колекційного фонду плодово-ягідних культур Кременецького ботанічного саду Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава:  Дивосвіт, 2016. С. 104-110. 7 Кубінський М. С,Євсікова С. С.,

Василюк О. О. та ін.

13. Роль Кременецького ботанічного саду в збереженні та відновленні популяцій рідкісних рослин Кременеччини Сучасні тенденції збереження та збагачення колекцій дендрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 123-126 4 Онук Л. Л.
14. Оцінка репрезентативності та унікальності фіторізноманіття проектованого дендрологічного парку місцевого значення “Червона калина” (Рівненський район Рівненська область). Сучасні тенденції збереження та збагачення колекцій дендрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 123-126 6 Байрак О.М.,Онук Л.Л.
15. Особливості композиційного використання кизильників, культивованих на Заході України Сучасні тенденції збереження та збагачення колекцій дендрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С.111-115. 5 Кубінський М.С.
16. Менеджмент-план для охорони рідкісних лісових видів рослин у національному природному парку “Кременецькі гори” Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення “Пам’ятка Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі) : Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів-Бороди-Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга-Прес ,2016. – с. 192-195 4 Байрак О.М.,Онук Л.Л.
17. Гелофітна рослинність Національного природного парку “Кременецькі гори” Тернопільська область Підвищення іміджу природозаповідання: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременець,12-13 жовтня 2016 р.). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2016. – с.131-136 5 Онук Л. Л.
18. Перспективи реінтродукції рідкісних видів рослин Кременецьких гір Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Лікарські рослини:традиції та перспективи досліджень” ,присвяченої 100 – річчюдослідної станції лікарських рослин (Березоточа, 14–15 липня 2016 р.). – Київ: ТОВ “ДІА”. 2016. – С. 69–71. 3 Онук Л. Л.,Чубата Т. И.
19. Оцінка перспективності інтродукції та використання деяких видів роду  Carex L. в озелененні Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національнлго природного парку та інших природнних територій” (смт Шацьк, 8-11 вересня 2016 р.) [Текст]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 124. 1 Вербицька А. А.
20. Колекційно-експозиційні ділянки відділу квітниково-декоративних рослин. Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». м. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – с. 108-109. 2 О. І. Скакальська,Л. П. Поліщук,

І. О. Скоропляс.

21. Лікарське значення  Drosera rotundifolia L. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».  м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – С. 226. 1 О. І. Скакальська
22. Хорологія та охорона Pinguicula alpina L. в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». Ч. 1., м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 р. – с. 175-176 2 О. І. Скакальська
23. Сезонний розвиток  Pinguicula vulgaris L. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, і молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології». м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р. – С. 18-19. 2 О. І. Скакальська
24. Знахідка Liparis loeselii (урочище «Кемпа» Бродівського району). Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука, молодь, екологія – 2016». м. Житомир, 27 травня 2016 р. – С. 230-231 1 О. І. Скакальська.В. М. Баточенко
25. Збереження та відтворення видів рослинного світу Червоної книги в об’єктах ПЗФ. Матеріали  наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій». смт. Шацьк, 8-11 вересня 2016 р. – С. 84-86. 3 О. І. СкакальськаВ. В. Коніщук,

О. П. Томнюк

26. Перспективи застосуванню сапропелю на грунтах Західного Полісся. Матеріали  Міжнародної наукової конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому комплексі», науковий збірник, м. Київ, 6-8 липня 2016 р. – с. 68-72 6 Коніщук В. В.,Булгаков В. П.,

Бобрик І. В.,

Скакальська О.І.

27. Раритетні гелофітні види в Кременецькому ботанічному саду Матеріали  4-го міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування».  – м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.  – с. 57. 1 О. І. Скакальська,В. В. Коніщук
28. Дерев’янисті ліани в колекції Кременецького ботанічного саду. Матеріали  наукового семінару «Сучасні тенденції збереження і колекцій дендрофлори в об’єктах природо-заповідного фонду України». Збірка наукових статей. – м. Полтава, Кременець, 7-8 липня 2016 р. –С.115-118. 4 О. І. Скакальська,О. П. Томнюк
29. «Садівництво як пріоритет сільського господарства «Діалог» від 29 січня, №5 Ю. І. Бондючна
30. “Ювілей -210 ботсаду – у бібліотеці” «Діалог» від 11 березня, № 11 Ю. І. Бондючна
31. “Господарюємо з розумом” «Діалог» від 22 квітня, № 17 Ю. І. Бондючна
32. “Господарі, гості чи варвари?” «Діалог» від 15 квітня, № 16 С. А. Бойко
33. “Чисте довкілля – чисте сумління” «Діалог» від 6 травня, № 19 Г. Т. Павлюк
34. «У Кременецькому ботанічному саду відкрили пам’ятну дошку Віллібальду Бессеру» Те.News.org.ua від 9.06.2016 р. Ю. І. Бондючна
35. «Кременецький ботсад у співпраці з Києво-Могилянською академією» «Діалог» від 22 липня, № 30 Ю. І. Бондючна
36. “Кременецький ботанічний сад урочисто відзначив 210-річчя” «Діалог» від 23 вересня, № 39 Ю. І. Бондючна
Поділіться новиною в соціальних мережах

Написати коментар

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад