Список публікацій за 2016 р.

Автор Admin Опубліковано: Червень - 11 - 2018

Список публікацій наукових співробітників

Кременецького ботанічного саду за 2016 рік

 

№ п/п

Назва статті

Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

Видання ВАК

1.

Характеристика вікових дерев Кременецького ботанічного саду за кількісними та якісними ознаками. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №12 (337), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – С. 11 – 15.

5

Ліснічук А.М.,

Панасенко Р.С.,

Вериківський Л.А.

2.

Оцінка успішності акліматизації, характеристика біоекологічних особливостей малопоширених плодових та ягідних видів на базі Кременецького ботанічного саду.  Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №12 (337), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – С.36 – 42.

7

Василюк О.О.,

Євсікова С.С.

3.

Хорологія та особливості зростання Pinguicula vulgaris L.  у межах території Бродівського району (с. Батьків, Львівська обл.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №7 (332), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – С. 69 – 73.

5

О. І. Скакальська,

В. М. Баточенко

4.

Живцювання троянд на різних субстратах в умовах Кременецького ботанічного саду. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №7 (332), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – с. 54 – 59.

 6

Скоропляс І. О.

5.

Окремі аспекти  інтродукції Scutellaria baicalensis Georgi в умовах Кременецького горбогіря. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Біологічні науки. – 2016. – №7(332). – С.65-69.

 5

Кубінська Л.А.,

Мельничук О.А.,

Гордійчук А.В.

6.

Інтродукція видів роду Hosta Tratt. у Кременецькому ботанічному саду та перспективи їх використання в озелененні Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2016. – Т. 18. – С.145-150.

 6

І. О. Скоропляс,

Л. П. Поліщук,

О. І. Скакальська,

І. Г. Олійник,

Т. Ю. Ключ

7.

Особливості росту та розвитку  Lophanthus anisatus Adans. при інтродукції в Кременецькому ботанічному  саду Інтродукція рослин. Вісник національного ботанічного саду ім.М.М.Гришка. – 2016 – №4 -  С.3-17.

15

О. А. Мельничук,

Д. Б. Рахметов

8.

Особливості збереження лікарських рослин України. Агроекологічний журнал. №2, м. Київ, 2016 р. – с. 83 – 91

 6

Коніщук В. В.,

Булгаков В. П.,

Бобрик І. В.,

О. І.Скакальська

 Довідники

1.

Кременецький ботанічний сад: словник-довідник Кременець-Острог: СПД Свинарчук, 2016.– 160 с.

 160

В. М. Черняк,

Р. С. Іваницький,

С. М. Левандовська,

А. М. Ліснічук

Матеріали конференцій, статті, тези, каталоги

1.

Просвітницько-природоохоронна діяльність Кременецького ботанічного саду Сучасні тенденції збереження, відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків / Мат. міжнар. наук. конф.  присвяченої 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової установи НАН України, 23- 25 травня. – Біла Церква, 2016. – С. 160 – 162.

2

Іваницький Р.С.,

Ліснічук А. М.

2.

Судинні рослини флори України, занесені до Європейського червоного списку, у колекції Кременецького ботанічного саду Рідкісні рослини і гриби України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій. Матеріали IV Міжнародної конференції (16 – 20 травня 2016 р., Київ, Україна). – Київ: Паливода А.В., 2016. – С. 211 – 214.

3

Ліснічук А. М.,

Чубата Т. В.

3.

Перспективи наукових досліджень рідкісних видів дендрофлори у Кременецькому ботанічному саду Підвищення іміджу природозаповідання: мат. ІІІ Всеукраїнської наук. –практ. конф. (Кременець, 12 – 13 жовтня 2016 р.). – Кременець: ТОВ «Папірус – К», 2016. – С. 131 – 135.

5

А. М. Ліснічук4.

Кременецький ботанічний сад як наукова установа та цінний історико-ботанічний об’єкт. Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дедрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 99 – 104.

5

А. М. Ліснічук

5.

Introduction Lophanthus anisatus Adans. іn the conditions of the Kremenets Botanical Gardens of Ukraine Проблемы природоохранной организации ландшафтов: материалы межд. науч.-практ. конф., / Новочерк. инж.-мелиор. ин-т ДГАУ – С.265-270.

 6

MelnychukO.A.,

Kubinska L. A.

6. Біологічні особливості Lophanthus anisatus Adans.в умовах Кременецького горбогір’я України Збірник наукових праць.Біологічні дослідження – 2016: Збірник наукових праць. Житомир: ПП «Рута», 2016. – С.122-124. Мельничук О.А.,
Кубінська Л.А.
 

 

7.

Елементи ландшафтного дизайну при створенні колекційно-експозиційної ділянки «Сад магнолій» у Кременецькому ботанічному саду Збірник наукових праць. Біологічні дослідження – 2016, м. Житомир, 10 – 11 березня 2016 р., с. 206 – 207.

2

Гордійчук А.В.,

Микулич М. Р.

8. Оцінка перспективності інтродукції представників родини Magnoliaceae Juss в Кременецькому ботанічному саду Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького  національного  природного парку та інших природоохоронних територій», смт. Шацьк, 8 – 11 вересня, 2016 р, с. 28 – 30 3 Гордійчук А. В.
 

 

9.

Інтродукція Magnolia kobus DC. в умовах Кременецького ботанічного саду та використання її в насадженнях міст та селищ Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. С. 118 -120.

3

Гордійчук А. В.
10. Інтродукція деяких представників роду Spiraea L. в Кременецькому ботанічному саді та впровадження їх в озелененні різних типів насаджень міст і селищ. Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. С. 120 -123  4 Євсікова С. С.,

Василюк О. О.

11. Використання деяких представників роду Spiraea L., інтродукованих у Кременецькому ботанічному саду для озеленення. Збірник наукових праць.  Біологічні дослідження. – 2016, м. Житомир, 10 – 11 березня 2016 р., С. 207 – 209 2 Євсікова С. С.,

Василюк О. О.

12. Особливості формування та використання видів колекційного фонду плодово-ягідних культур Кременецького ботанічного саду Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава:  Дивосвіт, 2016. С. 104-110. 7 Кубінський М. С,

Євсікова С. С.,

Василюк О. О. та ін.

13. Роль Кременецького ботанічного саду в збереженні та відновленні популяцій рідкісних рослин Кременеччини Сучасні тенденції збереження та збагачення колекцій дендрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 123-126 4 Онук Л. Л.
14. Оцінка репрезентативності та унікальності фіторізноманіття проектованого дендрологічного парку місцевого значення “Червона калина” (Рівненський район Рівненська область). Сучасні тенденції збереження та збагачення колекцій дендрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С. 123-126 6 Байрак О.М.,

Онук Л.Л.

15. Особливості композиційного використання кизильників, культивованих на Заході України Сучасні тенденції збереження та збагачення колекцій дендрофлори в обєктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. – С.111-115. 5 Кубінський М.С.
16. Менеджмент-план для охорони рідкісних лісових видів рослин у національному природному парку “Кременецькі гори” Природоохоронні території в минулому, сучасному й майбутньому світі (до 130-річчя створення “Пам’ятка Пеняцької” – першої природоохоронної території у Європі) : Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (Львів-Бороди-Пеняки, 26-27 жовтня 2016 року). – Львів: Ліга-Прес ,2016. – с. 192-195 4 Байрак О.М.,

Онук Л.Л.

17. Гелофітна рослинність Національного природного парку “Кременецькі гори” Тернопільська область Підвищення іміджу природозаповідання: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кременець,12-13 жовтня 2016 р.). – Кременець: ТОВ «ПАПІРУС-К», 2016. – с.131-136 5 Онук Л. Л.
18. Перспективи реінтродукції рідкісних видів рослин Кременецьких гір Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції “Лікарські рослини:традиції та перспективи досліджень” ,присвяченої 100 – річчюдослідної станції лікарських рослин (Березоточа, 14–15 липня 2016 р.). – Київ: ТОВ “ДІА”. 2016. – С. 69–71. 3 Онук Л. Л.,

Чубата Т. И.

19. Оцінка перспективності інтродукції та використання деяких видів роду  Carex L. в озелененні Матеріали наукової конференції “Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національнлго природного парку та інших природнних територій” (смт Шацьк, 8-11 вересня 2016 р.) [Текст]. – Львів: СПОЛОМ, 2016. – С. 124. 1 Вербицька А. А.
20. Колекційно-експозиційні ділянки відділу квітниково-декоративних рослин. Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». м. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – с. 108-109. 2 О. І. Скакальська,

Л. П. Поліщук,

І. О. Скоропляс.

21. Лікарське значення  Drosera rotundifolia L. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».  м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – С. 226. 1 О. І. Скакальська
22. Хорологія та охорона Pinguicula alpina L. в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». Ч. 1., м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 р. – с. 175-176 2 О. І. Скакальська
23. Сезонний розвиток  Pinguicula vulgaris L. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, і молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології». м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р. – С. 18-19. 2 О. І. Скакальська
24. Знахідка Liparis loeselii (урочище «Кемпа» Бродівського району). Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука, молодь, екологія – 2016». м. Житомир, 27 травня 2016 р. – С. 230-231 1 О. І. Скакальська.

В. М. Баточенко

25. Збереження та відтворення видів рослинного світу Червоної книги в об’єктах ПЗФ. Матеріали  наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій». смт. Шацьк, 8-11 вересня 2016 р. – С. 84-86. 3 О. І. Скакальська

В. В. Коніщук,

О. П. Томнюк

26. Перспективи застосуванню сапропелю на грунтах Західного Полісся. Матеріали  Міжнародної наукової конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому комплексі», науковий збірник, м. Київ, 6-8 липня 2016 р. – с. 68-72 6 Коніщук В. В.,

Булгаков В. П.,

Бобрик І. В.,

Скакальська О.І.

27. Раритетні гелофітні види в Кременецькому ботанічному саду Матеріали  4-го міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування».  – м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.  – с. 57. 1 О. І. Скакальська,

В. В. Коніщук

28. Дерев’янисті ліани в колекції Кременецького ботанічного саду. Матеріали  наукового семінару «Сучасні тенденції збереження і колекцій дендрофлори в об’єктах природо-заповідного фонду України». Збірка наукових статей. – м. Полтава, Кременець, 7-8 липня 2016 р. –С.115-118. 4 О. І. Скакальська,

О. П. Томнюк

Поділіться новиною в соціальних мережах

Написати коментар

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад