Список публікацій за 2017 р.

Автор Admin Опубліковано: Червень - 13 - 2018

Публікації наукових співробітників Кременецького ботанічного саду за 2017 рік

№ п/п

Назва статті

Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

Видання ВАК

1 1. Перспективи використання Leptopus chinensis (Bunge)  Pojark. (Рhyllanthaceae) у Дендропарках західних регіонів України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – №4.

6

Онук Л.Л.,

Ліснічук А.М.

2 Особливості інтродукції лікарських рослин лісових екотопів Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки стаття. – №7(356). Серія ботанічні науки, 2017. – С. 55-61.

7

Т.Л. Шевченко,

Л.А. Глущенко,

Л.Л.Онук

3   Інтродукція Magnolia kobus DC.та Magnolia х loebneri Kache в умовах Кременецького ботанічного саду Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Біологічні науки, Серія: Біологічні науки, № 7(356),2017 р., м. Луцьк, с. 4-7.

4

Гордійчук А. В.,

Євсікова С. С.,

Кубінська Л. А.

4 Оцінка успішності деяких аспектів інтродукції красиво квітучих кущів родів Rhododendron L., Spireae L., Syringa Lindl в умовах Кременецького ботанічного саду Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Біологічні науки, Серія: Біологічні науки, № 7(356),2017 р., м. Луцьк, с. 12-17..

6

Євсікова С.С.,

Василюк О.О.,

Гордійчук А.В.

5 Окремі аспекти історії інтродукції представників родини Magnoliaceae Juss. на Волино-Поділлі Науковий вісник НЛТУ України, № 27(4), 2017р., м. Львів, с.36-38.

3

Гордійчук А. В.,

Черняк В.В.,

Цицюра Н.І.

6 Оцінка якості насіннєвого матеріалу Lophanthus anisatus Adans.  при інтродукції  в умовах Кременецького ботанічного саду Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2017. – №(70). – С.46-45.

5

Мельничук О.А.,

Кубінська Л.А.

 

7 Окремі аспекти інтродукції рослин роду Lophanthus Adans. в умовах Кременецького ботанічного саду» Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія Біологія. – 2017. – №4.

5

Мельничук О.А.,

 

8 Оцінка успішності акліматизації, характеристика біоекологічних особливостей малопоширених плодових та ягідних видів на базі Кременецького ботанічного саду. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ І. Ботаніка. 7, 2017р.

5

Василюк О. О.,

Євсікова С. С.

 

Монографії

1 Атлас лікарських рослин Кременецького ботанічного саду. Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – 96 с.; іл.

96

Ліснічук А.М.,

Мельничук О.А.,

Кубінська Л.А.

2 Національний природний парк «Кременецькі гори»: сучасний стан та перспективи збереження, відтворення, використання природних комплексів та історико–культурних традицій Київ: ТВО «ВТО Типографія від А до Я», 2017. – 292 с.

292

М.О. Штогрин,

О. М. Байрак,

Л. П. Царик,
В. А. Онищенко,

О. І. Бондар,

М. В. Богомаз,

В. В. Лукіша,

Л.Л. Онук,

П. Л. Царик,

А. О. Штогун,

О.Л. Тимошенко,

Л. О. Липка,

І. Я. Довганюк

Матеріали конференцій, статті, тези, каталоги

1 Структурно-динамічне різноманіття колекції рослин Кременецького ботанічного саду Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017. Мат. Всеукраїнської науово-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 20-річчю заснування наукового фахового видання України «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія». – Тернопіль: ТОВ «Терно-граф», 2017. – С. 61 – 65.

5

Ліснічук А.М.

2 Екологічні особливості культиварів експозиційних ділянок у Кременецькому ботанічному саду -          // -//-  С. 46 - 50.

4

Гуцало І.А.

Вілівчук Н.Б

3 Біоморфологічна характеристика рослин родини Fabaceae колекції Кременецького ботанічного саду -          // -//-   С. 50 - 54.

4

Гуцало І.А.

Тригуба О.В.

Крупенко М.С

4 Збереження рідкісних видів флори Українських Карпат у колекціях Кременецького ботанічного саду Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат: Матеріали  міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-ій річниці НПП «Гуцульщина» (м. Косів, Івано-Франківська обл. 8 – 9 червня 2017 року). – Косів: ПП Павлюк М.Д., 2017 – С.  94 – 100.

5

Ліснічук А.М.,

Чубата Т.В.

5 Збереження рослин in situ та ex situ у Кременецькому ботанічному саду. Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (м. Київ, 25–26 квітня 2017 р.), Київ, 2017, С. 130.

1

Ліснічук А.М.

6 Стан популяцій Galanthus nivalis L. (Amaryllidaceae) у Кременецькому ботанічному саду. -          //-    С.66.

1

Онук Л.Л.

7 Колекція видів роду Lupinus L. в Кременецькому ботанічному саду. -          // -    С. 181.

1

Гуцало І.А.

8 Первинні інтродукційні дослідження Corylus maxima Mill. в умовах Кременецького ботанічного саду. -          // -    С.191.

1

Кубінський М.М.

9 Особливості формування експозиції шпилькових рослин у Кременецькому ботсаду. Генофонд колекцій ботанічних садів і дендропарків – запорука сталих фітоценозів в умовах кліматичних змін: зб. ст. Міжнар. наук. конф., присвяч. 150-річчю Ботанічного саду ім. акад. В.І. Липського ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ, 2017. – С. 86 – 89.

3

Ліснічук А.М.,

Панасенко Р.С.

10 Представництво родини Crassulaceae DC. у колекції видів природної флори Кременецького ботанічного саду Актуальні проблеми ботаніки та екології: матеріали Міжнар. конф. молодих учених (м. Луцьк, 5-10 верес. 2017 р.). – Луцьк: Вежа-Друк, 2017. – С. 105.

1

Петрук Ю.В.

11 Особливості організації експозицій для людей з обмеженими можливостями у ботанічних садах і дендропарках» Ма    Збірник матеріалів семінару «Збереження цінних осередків біорізноманіття у природно-заповідних об’єктах України. – Полтава: Дивосвіт, 2017.

5

Л.Л. Онук, А.М.Ліснічук

12 Листопадні магнолії в озелененні населених пунктів Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць:освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту», 25-26 травня 2017 р. , м. Біла Церква, с. 31-32.

2

Гордійчук А. В.,

13 Liriodendron tulipifera L. у колекції дендрофлори Кременецького ботанічного саду Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Подільські читання”, присвяченої 90-річчю з дня народження відомого ботаніка-систематика, флориста Б. В. Заверухи, 12-13 жовтня 2017 р., м. Кременець, с. 24-25.

3

Гордійчук А.В.

14 Уроки-практикуми у школах міста Кременець. -//-//-  с. 119.

1

О. І. Скакальська. Г.Т. Павлюк

15 Рід SYRINGA L.у Кременецькому ботанічному саді -//-//-  с. 40 – 41.

2

Панасенко Р.С.

16 Magnolia denudata Desr. в колекції дендрофлори Кременецького ботанічного саду Матеріали ІІ(ХІІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності», 11-13 жовтня 2017 р., м. Львів, с. 35-36.

2

Гордійчук А.В

17 Ценопопуляції видів роду Drosera L. у межах території водно-болотного масиву «Гало» (Рівненська обл.) Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького нац. прир. парку та інших природоохоронних територій», смт. Шацьк, 7-10 вересня 2017 р. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 134 с.

4

Скакальська О.І., Коніщук В.В.,

Гетьман Я.А., Гордійчук А.В.

18 Інтродукційні дослідження колекції однодольних рослин за 2014 – 2015 рр. Кременецького ботанічного саду -//-//-С.

1

Вербицька А.А.

19 Створення ботанічних експозицій на основі колекційного фонду Кременецького ботанічного саду Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми озеленення населених місць: освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту” (До 10-річчя відкриття напряму підготовки “Лісове та садово-паркове господарство”) 25-26 травня 2017 року. – Біла Церква, 2017. – С. 36 – 38.

3

Гуцало І.А.

Вілівчук Н.Б.

Кравчук Р.В.

20   Интродукция видов рода Pinguicula  L. в Кременецком ботаническом саду. Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук». – м. Ніжин, 19-20 квітня 2017р. – с. – 5.

1

О. І. Скакальська

21 Особливості зростання  Drosera rotundifoliaL.  в зоні діяльності НПП. Літопис природи Національного природного парку «Північне Поділля». – Броди: НПП «Північне Поділля». 2017. – Т.5 – 304 с.

1

О.  І. Скакальська, В.М. Баточенко

22 Вплив стимуляторів росту на коренеутворення  пыд час вегетативного розмноження Thuja оссіdentalis «Danica» Матеріали II  Всеукраїнської конференції молодих науковців «Cучасні проблеми природничих наук», 19-20 квітня 2017 р.). -Ніжин , 2017.С 11-12.

2

Панасенко Р.С. Вериківський Л.А

23 Інтродукція видів відділу Polypodiphyta у Кременецькому ботанічному саду Науковий вісник біосферного заповідника «Асканія –Нова», Т.19., С. 61-64, 2017 р.

4

Скакальська О.І.

24 Current condition of Pinguicula vulgaris L. populations of natural flora in Ukraine» Науковий Вісник Біосферного заповідника «Асканія-Нова». Т. 19, 2017 р.  – С. 42-46.

5

Vasil Konishchuk, Olga Skakalʼsʼka.

Науково-популярні статті

1 Троянди у декоративному квітникарстві Книжковий гостинець: альманах книжників і книголюбів Волинського Тернопілля. – Випуск перший. – Кременець: Центральна бібліотека імені Юліуша Словацького, 2017. – с. 172-191.

20

І.О. Скоропляс

2 Дивовижний світ ліан. Книжковий гостинець: альманах книжників і книголюбів Волинського Тернопілля. – Випуск перший. – Кременець: Центральна бібліотека імені Юліуша Словацького, 2017. – с. 206-227.

12

О.І. Скакальська

3 Історичні аспекти розвитку та становлення ботанічної науки в Кременці.

Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Волинь у дослідженнях вчених та краєзнавців» 21 вересня 2017 р.)Кременець 2017 С.220-227

8 Ю. І. Бондючна

Г. Т. Павлюк

4 Всесвітній день водно-болотних угідь. Замітка в районному тижневику «Реально», №6, – с. – 4.

О. І. Скакальська

 5 «Посадили дерева миру» «Діалог» від 24 березня 2017 р.  С. А. Бойко
 6 «Флешмоб заради дикої природи й первоцвітів» «Діалог» від 16 березня 2017 р.  Г. Т. Павлюк
 7 «Австрієць, який зробив усесвітньо відомим Кременецький ботанічний сад” «Золота пектораль» від 20 червня 2017 р.  Ю. І. Бондючна
 8 «Віхи історії та долі творців найстарішого ботанічного саду України» «Золота пектораль» від 03 липня 2017 р.  Ю. І. Бондючна
 9 «Навчальною базою для студентів Києво-Могилянки вкотре став Кременецький ботанічний сад» «Золота пектораль» від 06 липня 2017 р.  Ю. І. Бондючна
 10 «Нова експозиція Кременецького ботанічного саду привабила екскурсантів і науковців» «Золота пектораль» від 13 жовтня 2017 р.  Ю. І. Бондючна

 

 

 

Поділіться новиною в соціальних мережах

Написати коментар

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад