Фінансово – економічний сектор
Створений у 2001 році

Працівники сектору:

1. Лесик Віталій Юрійович – головний бухгалтер – завідувач сектору;
2. Вілівчук Галина Миколаївна – провідний економіст;
3. Кравчук Галина Степанівна – провідний фахівець.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОЇ РОБОТИ В УСТАНОВІ

Фінансово – економічна робота - це діяльність з управління фінансами установи. Вона включає ведення обліку необоротних активів, запасів, коштів, розрахунків та інших активів, власного капіталу та зобов’язань, доходів та витрат за прийнятою в установі формою бухгалтерського обліку з додержанням єдиних методологічних засад облікової політики та з урахуванням особливостей діяльності установи і технології оброблених даних.
Виробнича діяльність установи може забезпечуватися грошовими коштами бюджетного фінансування та надходженнями від додаткової (господарської) діяльності, що затверджено та не суперечить постанові КМУ від 02.06.2003 р. № 827.

ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ ФІНАНСОВО – ЕКОНОМІЧНОГО СЕКТОРУ

Завданнями фінансово – економічного сектору установи є:
- фінансування витрат пов’язаних з діяльністю установи, капітальних вкладень та інших витрат;
- виконання фінансових зобов’язань перед бюджетом, працівниками, постачальниками;
- пошуки шляхів збільшення грошових надходжень до спецфонду;
- контроль за ефективністю використання основних фондів (ОФ);
- організація і вдосконалення форм грошових розрахунків;
- здійснення фінансового контролю;
- аналіз фінансово-господарської діяльності.
Працівники фінансово – економічного сектору мають право вимагати від матеріально – відповідальних осіб:
- звіти і баланси;
- плани випуску і реалізації продукції;
- плани руху товарно-матеріальних цінностей.

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад