ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

 

Тема НДР 2017-2020 р. р.

Співробітники відділу:

  1. Ковальчук Ірина Олександрівна – завідувач відділу, кандидат біологічних наук.
  2. Скакальська Ольга Іванівна – науковий співробітник.
  3. Процик Валентина  Василівна – молодший науковий співробітник.
  4. Гетьман Ярослава  Анатоліївна – технік-лаборант II категорії.
  5. Поліщук Людмила Петрівна – декретна відпустка.
  6. Олійник Ілона Гермогенівна – декретна відпустка.

 

Тема: «Комплексне дослідження малопоширених та нових сортів, форм, видів квітниково-декоративних рослин».

 

Мета: Збереження та поповнення колекційного фонду квітниково-декоративних рослин, аналіз та дослідження біологічних особливостей нових видів колекції та їх декоративних якостей для оцінки  успішності інтродукції та перспектив використання.

 

Завдання:

1. Мобілізація та розвиток колекцій відділу квітниково-декоративних  рослин.

2. Вивчити  біоекологічні особливості інтродуцентів в процесі інтродукції.

2.1. Вивчити  фази  росту і розвитку нових квітниково-декоративних рослин.

2.2. Вивчити відношення нових квітниково-декоративних рослин до екологічних факторів.

3. Випробувати в культурі нові квітниково-декоративні рослини,  первинне інтродукційне дослідження.

4. Виявити лімітуючі  фактори у вирощуванні та розробити ефективні методи розмноження інтродуцентів.

5.  Залучити   перспективні види та сорти.

6. Розробити рекомендації щодо агротехніки вирощування нових квітниково-декоративних рослин в умовах Кременеччини та їх практичного використання.

 

Структура досліджень:

Розділ I. Мобілізація та утримання колекції квітниково-декоративних рослин.

Розділ II. Біологічні особливості та інтродукція представників роду  Allium L.

Розділ ІІІ. Раритетні гелофіти: оцінка інтродукції, охорона та перспективи їх використання у ландшафтних композиціях.

 

 

Загальна інформація

 

Таксономічний склад відділу нараховує 422 види в т.ч. 142 сорти, 12 форм, 1 варіацію, що належать до 95 родин. З них колекція багаторічників налічує 297 видів (в т.ч. троянди, хости), однорічників нараховує 11 видів, 30 сортів, які належать до 10 родин. Менш численною являється колекція дворічних квітниково-декоративних рослин, що становить 6 видів, 4 сорти, які належать до 8 родин.

Колекція ґрунтопокривних рослин  нараховує 57 видів, 5 сортів, 1 форму які належать до 14 родин, зберігають свою декоративність на протязі всього вегетаційного періоду, мають здатність досить швидко покривати великі площі, невибагливі до  ґрунту та поливу, потребують мінімального догляду.

Колекція спорових рослин, що зібрана протягом 2007-2013 рр., відображає не лише різноманітність, але й має велике значення при інтродукційному вивченні та розробці асортименту спорових для культивування, нараховує 21 вид, 7 форм, що віднесені до 9 родин та 15 родів.

Окрім рослин, що використовуються у звичайному стилі озеленення  працівниками відділу вивчаються рослини, що використовуються у вертикальному озеленені – багаторічні та однорічні ліани. У період з 2009 по 2013 роки створювалася експозиційна ділянка «Сад ліан». Колекція ліан нараховує 30 видів,  31 сорт, 1 варіація та 2 форми.

Оскільки  одними із основних культур декоративного садівництва являються троянди, які протягом багатьох років були і залишаються одними з головними культур в озеленені, то кращою формою показу троянд являється «Розарій», який дає найбільш повні дані про різноманітність і цінність сортів та садових груп. Колекційний фонд троянд – 28 сортів, що належать до 8 садових груп.

Пріоритетом діяльності відділу квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду є створення асортименту багаторічних, однорічних квіткових рослин, апробація та акліматизація нових видів і сортів, вивчення їх інтродукційних можливостей. Детальне дослідження розвитку названих рослин дозволить визначити їх індивідуальні особливості, розробити агротехніку, відібрати найбільш перспективні за комплексом ознак види, використати отриману інформацію при створені квітниково-декоративних композицій. Квітниково-декоративні рослини використовують для озеленення вулиць, площ, скверів, інтер’єрів культурно-побутових,  адміністративно-промислових та інших приміщень, озеленення виробничих територій, як зовні так і з середини, при чому встановлено, що наявність зелені та квітів у виробничих та службових приміщеннях підвищує працездатність людей, поліпшує їхнє самопочуття. Завдяки зростанню добробуту людей збільшується попит на квіткову продукцію в усі пори року. Все це підносить квітникарство до рівня життєво необхідної галузі народного господарства. У сучасному садово-парковому дизайні все більшої популярності набувають рослини, які зберігають свої декоративні якості протягом вегетаційного періоду. Їх асортимент наскільки різноманітний, що може задовольнити будь-які запити  і смаки. Саме тому, комплексна оцінка  інтродукції нових перспективних видів в умовах Кременецького ботанічного саду забезпечить можливість розширення асортименту декоративних видів і форм для ландшафтного дизайну та декоративного садівництва.

Послуги:

 

  1. Проведення науково-пізнавальних екскурсій.
  2. Надання рекомендацій по вирощуванню рослин.
  3. Реалізація посадкового матеріалу.

 

Список наукових праць працівників відділу

 

 

№п/п Назва статті Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

Закордоні видання

1 Современное состояние Carlina onopordifolia Besser в Украине Austrian Jornal of Technical and Natural Sciences. №5. – 2014. S. 152-160.

9

Мельник В. И., Скоропляс И. А.

Фахові видання ВАК України

2 Інтродукція видів відділу Polypodiophyta у Кременецькому ботанічному саду. Науковий Вісник Біосферного заповідника «Асканія-Нова», Т.19. С.61-64, 2017 р.

4

О.І. Скакальська.

3 Current condition of Pinguicula vulgaris L. populations of natural flora in Ukraine» Науковий Вісник Біосферного заповідника «Асканія-Нова», Т. 19. С.42-46, 2017 р.

5

Vasil Konishchuk, Olga Skakalʼsʼka.

4 Знахідка  Drosera rotundifolia L.  біля озера Святого (Хмельницька область). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №12 (13), Серія: Біологічні науки, 2015 р. – с. 49 – 54

6

О.І. Скакальська

В. В. Коніщук,

А. В. Сасюк,

О. А. Більовський,

О. В. Мнюх

5  Живцювання троянд на різних субстратах в умовах Кременецького ботанічного саду // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №7 (332), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – с. 54 – 59.

6

І. О. Скоропляс

6 Інтродукція видів роду Hosta Tratt. у Кременецькому ботанічному саду та перспективи їх використання в озелененні // Вісті Біосферного заповідника Асканія-Нова. – 2016. – Т. 18. – С.145-150.

6

І. О. Скоропляс,

 Л. П. Поліщук,

О. І. Скакальська , І. Г. Олійник,

Т. Ю. Ключ

7 Ценопопуляции  Drosera rotundifolia L.  на территории урочища «Кемпа» (Львовская обл.) Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка, серія: Біологія, 3-4 (67), 2016 р. – с.- 31-36

6

І. О. Скоропляс,В.М. Баточенко
8 Хорологія та особливості зростання Pinguicula vulgaris L.  у межах території Бродівського району (с. Батьків, Львівська обл.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. №7 (332), Серія: Біологічні науки, 2016 р. – с. 69 – 73

5

О. І. Скакальська,

 В. М. Баточенко

9  Особливості збереження лікарських рослин України. Агроекологічний журнал. №2, м. Київ, 2016 р. – с. 83 – 91

6

Коніщук В. В., Булгаков В. П., Бобрик І. В., О. І. Скакальська

10 Аналіз сапропелю для рекультивації деградованих земель України. Агроекологічний журнал № І – 2015 р. м. Київ, С. 83-91

9

В. В. Коніщук,

М. О. Коніщук,

В. П. Булгаков,

І. В. Бобрик,

О. М. Руденко,

Л. Л. Онук,

О. І. Скакальська,

О. Р. Кирничишин

11 Наукова цінність водно-болотного масиву озера Біле. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету № 2 (36) 2015 р. серія «Біологічні науки». С. 102-104.

3

О.  І. Скакальська

12 Сучасний стан популяцій Carlina cirsioides Klokov на горі Касова Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – Дніпропетровськ,  Серія біологія. – №1. – С. 143-145.

3

Скоропляс І. О.

13 Сучасний стан ценопопуляцій Pinguicula vulgaris L. в межах території Бущанського ботанічного заказника Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, серія «Біологія», Випуск 20. – Харків, 2014. – С. 367-370.

4

Скакальська О. І., Скоропляс І. О.

14 Рідкісні рослини Кременецького ботанічного саду під охоронною Бернської конвенції Вісті біосферного заповідника “Асканія -Нова”, Вип.15., 2013 р. – С.130-134

5

Скоропляс І. О., Онук Л. Л., Чубата Т. В., Скакальська О. І.

15 Стан ценопопуляцій Carlina onopordifolia Bess.  на горі Голиця Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова». – Том 14, 2012. – С. 487-490

4

Скоропляс І. О., Віхорчук С. О., Онук Л. Л., Скакальська О. І., Микулич М. Р.

16 Сучасний стан популяцій Carlina onopordifolia Besser на Західному Поділлі Український ботанічний журнал. – 2014. – Том.71, №3. – С. 324-329.

6

Мельник В. І., Скоропляс І. О., Ваколюк В. В.

17 Географічне поширення Carlina onopordifolia Besser на Східному Поділлі Український ботанічний журнал. – 2014. – Том.71, №2. – С. 196-202.

7

Мельник В. І., Скоропляс І. О., Баточенко В. М.

18 Нове місцезнаходження Carlina cirsioides Klokov.  на території геоморфологічного району Гологори Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб.наук.пр./ за заг. ред. Ф. В. Зузука. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2014. – №11. – С. 201-205.

5

Скоропляс І. О., Баточенко В. М., Скакальська О. І.

Каталоги

19 Каталог рослин Кременецького ботанічного саду. Кременець: Вид-во СПД ФО Калашник Т.Б., 2015. – 160 с.

160

Р.С. Іваницький, А.М. Ліснічук, І.А. Гнатюк, М.С. Кубінський, О. А. Мельничук, Р.С. Панасенко, І О. Скоропляс, О.І. Скакальська

20 Паспортизація екологічного стану гідроекосистем і торфовищ (науково-практичні вказівки). наук. ред. В. В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 16 с.

16

Коніщук В. В., Бобрик І. В.,

Скакальська О. І., Булгаков В. П., Дементьєва О. І., Постоєнко Д. М., Проневич В. А., Руденко О. М., Шумигай І. В.

21 Охорона і заповідання водно-блотних угідь (методичні рекомендації). наук. ред. В. В. Коніщук. – К.: ТОВ «ДІА», 2014. – 40 с.Охорона і заповідання водно-блотних угідь (методичні рекомендації).

40

Коніщук В. В., Бобрик І. В.,

Скакальська О. І., Булгаков В. П., Дементьєва О. І., Постоєнко Д. М., Проневич В. А., Руденко О. М.,  Шумигай І. В.

22 Використання ліан у декоративному квітникарстві та озелененні населених пунктів Кременеччини (науково-практичні вказівки). ПП Оболончик М. С. – Кременець. – 2014. -  36 с.

36

Скакальська О. І.,

Матеріали конференцій

23 Інтродукція сортів виду Callistephus chinensis(L.) Nees.в умовах Кременецького ботанічного саду. Інтродукція, селекція та захист рослин. Матеріали Другої Міжнародної наукової конференції. Донецьк, 6-8 жовтня 2009 року. ст.185 – 190.

6

Поліщук Л.П.

Скакальська О. І.

24 Віковий спектр популяцій Cypripedium calceolus L. на території Кременецького горбогір’я Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Біологічні дослідження молодих учених в Україні». – Київ, 2008. – С. 20-22.

3

Глінська С. О., Скоропляс І. О.

25 Рідкісні види Кременецького горбогір’я із стабільними змінами ареалів Матеріали Міжнародної наукової конференції «Навколишнє середовище і здоров’я людини». – Кам’янець-Подільськ, 2008. – С. 19-21.

3

Скоропляс І. О., Глінська С. О.

26 Поширення ендемічних видів на території Кременецького горбогір’я Матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції студентів та аспірантів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє». – Луцьк, 2008. – С. 255-256.

2

Скоропляс І. О., Глінська С. О.

27 Особливості поширення Orchidaceae родини на Кременецькому горбогір’ї. Матеріали IV Всеукраїнської наукової студентської конференції студентів, молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук». – Ніжин, 2009.-С. 18-19.

2

Скоропляс І. О.

28 Систематичне положення рідкісних та зникаючих видів Кременецького горбогір’я Матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції студентів та аспірантів «Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє». – Луцьк, 2009. – С. 172.

1

Глінська С. О., Скоропляс І. О.

29 Рідкісні та зникаючі види природного заповідника Медобори Матеріали міжвузівської наукової конференції  «Екологія – шляхи гармонізації відносно природи та суспільства». – Умань, 2009. – С. 96-98

3

Скоропляс І. О., Глінська С. О.

30 Роль природно-заповідних територій Кременецького району у збереженні генофонду рідкісних рослин. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі». – 2010. – С. 214-215

2

Скоропляс І. О.

31 Поширення рідкісних та зникаючих видів рослин на горі Довга (Кременецькі гори). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20- ти річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 p.). – Тернопіль, 2010.-С.537 -539.

3

Скоропляс І. О.

32 Декоративні ліани колекційного фонду Кременецького ботанічного саду. Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Полтава, 2010 р. ст. 128

1

Скакальська О. І.,

Поліщук Л.П.

Кубінська Л.А.

33 Використання червонокнижних видів рослин в озелененні. Природно – заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 20- річчю природного заповідника «Медобори» 26 – 28 травня 2010 р. с.м.т. Гримайлів. Тернопіль. Видавництво «Підручники і посібники». 2010 р. ст. 242 – 243.

2

Бойко С. А.

Віхорчук С. О.

Кубінська Л. А.

Скакальська О. І.,

Поліщук Л. П.

34 Представники роду Carlina L. у колекції Кременецького ботанічного саду Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю молодих учених, 19-21 травня 2011 p., м. Суми). – Суми, 2011. С. 154-158.

5

Скоропляс І. О., Онук Л. Л., Віхорчук С. О., Чубата Т. В.

35 Формування колекції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля». – Суми, 2011. – С. 151-154.

4

Скакальська О. І., Поліщук Л. П., Скоропляс І. О., Кубінська Л. А.

36 Сезонний розвиток Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. в Кременецькому ботанічному саду. // Матеріали науково-практичної конференції “Природозаповідання як основна Форма збереження біорізноманіття”, – Кременець, 2012. – С.197-201.

5

Скакальська О. І.,

Скакальський Р. В., Гнатюк І. А.

37 Насіннєва продуктивність інтродукованих рослин сортів роду Callistephus Cass.в Кременецькому ботанічному саду // Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції ( м. Донецьк, 25-28 вересня 2012 р.) « Інтродукція, селекція та захист рослин», – Донецьк, 2012. – с. 99.

1

Скакальська О. І.,

Поліщук Л. П., Гнатюк І. А.

38 Популяційне дослідження  Carlina onopordifolia Bess.  на горі Лиса Золочівського району. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво»,- Ялта, 2012. – С.64.

1

Скоропляс І. О.

39 Інтродукційні дослідження особливостей росту пагонів витких форм рослин Кременецького ботанічного саду Матеріали Міжнародної наукової конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво»,- Ялта, 2012. – С.120.

1

Скакальська О. І., Поліщук Л. П., Гнатюк І. А., Скоропляс І. О., Бойко С. А.

40 Оцінка стану та вікової структури  популяцій Сarlina cirsioides Кlokov на горі Могила Бережанського району Матеріали науково-практичної конференції “Природозаповідання як основна Форма збереження біорізноманіття”, – Кременець, 2012. – С.258-264.

7

Скоропляс І. О., Іваницький Р. С., Віхорчук С. О.

41 Сучасний стан та структура ценопопуляцій Carlina onopordifolia Bess.  на горі Біла Золочівського району. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій» присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», 18-19 травня 2012 року. – м. Косів, 2012. С.211-213.

3

Скоропляс І. О., Віхорчук С. О., Скакальська О. І.

42 Види роду Carlina L.внесені в Червону книгу України. Матеріали міжнародної наукової конференції «Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування», присвяченої 15-річчю функціонування НПП «Подільські Товтри» (10-11 травня 2011 p.). – Кам’янець-Подільський, 2011,- С. 96-99.

3

Скоропляс І. О., Скакальська О. І., Микулич М.Р.

43 Види роду Drosera L. та ценотична характеристика їх угруповань в басейні річки Ствиги. // Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Методи і технології стратегічного планування розвитку територій. Розвиток системи управління водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні», м. Київ, 2013 р. – с. 221 – 227.

7

Скакальська О. І., Онук Л. Л.,

Глущенко Л. А.,

Онук М. М.

44 Carlina cirsioides Klokov червонокнижний вид г. Чортова Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку» (Рада ботанічних садів та дендропарків України) присвяченій 225-річчю дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, 23-26 вересня 2013. – С 46-49.

4

Скоропляс І. О.

45 Подробиці зростання виду Carlina cirsioides Klokov. в урочищі Гологірка Міжнародної науково-практичної конференції “Природно-заповідний фонд Львівщини: стан та перспективи розвитку”, присвяченій 15-річчю створення НПП “Яворівський”, – Івано-Франківськ, 2013. – С. 196-198

3

Скоропляс І. О., Баточенко В. М.

46 Раритетна компонентна флора лісового урочища «Олексюки» Кременецького району Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним веденням господарства, прийнятих до складу національних природних парків». – Кременець, 3-4 жовтня 2013. С- 90-94.

5

Онук Л. Л., Чубата Т. В., Скоропляс І. О.

47 Перспективи культивування рослин роду Lonicera L. в зеленому будівництві Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку» (Рада ботанічних садів та дендропарків України) присвяченій 225-річчю дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, 23-26 вересня 2013. – С. 90-92.

3

Скакальська О. І., Онук Л. Л., Скакальський Р. В., Скоропляс І. О., Поліщук Л. П.

48 Представники класу Liliopsida у колекції Кременецького ботанічного саду Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Бессерівські природознавчі студії» присвяченої до 230-річчю з дня народження відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до  205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременці (1-3 жовтня 2014 р.).- Кременець, 2014. – С. 142-143.

2

Скоропляс І. О.

49 Формування колекційного фонду рослин природної флори у ботанічному саду м. Кременця Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Бессерівські природознавчі студії» присвяченої до 230-річчю з дня народження відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до  205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременці (1-3 жовтня 2014 р.).- Кременець, 2014. – С. 127

1

Онук Л. Л., Чубата Т. В., Скоропляс І. О.

50 Гетеротрофные виды родов Drosera L., Pinguicula L. внесеные в Красную книгу Украины. Материалы международной  научно-практической конференции «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», посвященной 100-летию выпуска первого мелиоратора в Росии. – Новочеркасск, 2013. Часть 2. – С. 176-178.

3

Скакальская О. И., Скоропляс И. А.

51 Распространения видов рода Carlina L. занесенных в Красную книгу Украины Материалы международной  научно-практической конференции «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», посвященной 100-летию выпуска первого мелиоратора в Росии. – Новочеркасск, 2013. Часть 2. – С. 182-186.

5

Скоропляс И. А.,

Скакальская О. И.

52 Інтродукція  Carlina cirsioides Klokov.  у Кременецькому ботанічному саду Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем  Каньйонового Придністров’я»  присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р. м. Заліщики. – Львів, 2014. – С. 100-105.

6

Скоропляс І. О., Іваницький Р. С.

53 Поширення та еколого-ценотичні особливості Drosera intermedia Hayne (Droseraceae) у межах території Болотного масиву Кобила Матеріали міжнародної наукової конференції «Відновлення порушених природних екосистем». – Донецьк, 2014.- С.116.

1

Скакальська О. І., Онук Л. Л., Скоропляс І. О.

54 Географічне поширення  Carlina onopordifolia Besser в Україні Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Біологічні дослідження – 2014», Житомир. – С. 430-434.

5

Скоропляс І. О.

55 Дослідження Pinguicula vulgaris L.в межах басейну річки Золочівка Збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Біологічні дослідження – 2014», Житомир. – С. 428-430.

3

Скакальська О. І., Баточенко В. М., Скоропляс І. О.

56 Моніторинг стану популяцій  Carlina cirsioides Klokov в Україні Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природа Полісся: дослідження та охорона» присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди» (м. Сарни, 3-5 липня 2015 року), Рівне. – 2014. – С. 387-395.

9

Скоропляс І. О.

57 Товстянка звичайна (Pinguicula vulgaris) – «Червонокнижний» гетеротрофний гелофіт урочища «Кемпа» (Львівська область) Матеріали першої Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». – Хотин, 2014. – С. 67-69

3

Скакальська О. І., Скоропляс І О.

58 Екоценотичні дослідження ценопопуляцій Pinguicula bicolor Wołoszcz. в межах території «Гарбузівського болота». // Матеріали науково-практичної конференції молодих екологів в рамках І Всеукраїнського молодіжного з’їзду екологів з міжнародною участю «Наука. Молодь. Екологія».) м. Житомир, 21 – 25 травня 2014 р. – с. 178 – 181.

4

59 Drosera rotundifolia L.  – моніторинг стану популяцій в межах заболочених берегів озера Чорне. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 15-річчю Рівненського природного заповідника та 10-річчю Рамсарського угіддя «Торфово-болотний масив Переброди». м. Сарни, 3 – 5 липня 2014 року. – с. 384 – 387.

4

60 Колекційний фонд відділу квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої до 230-річчя з дня народження  відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до 205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременеці. м. Кременець, 1 -3 липня 2014 року. – с. 66.

1

Гнатюк І. А.,

Скакальська О. І.,

Поліщук Л. П., Вербицька Г. А.

61 Представники родини Convolvulaceae Juss.  у колекції Кременецького ботанічного саду. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої до 230-річчя з дня народження  відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до 205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременеці. м. Кременець, 1 -3 липня2014 року. – с.142 – 143.

2

Скакальська О. І.,

62 Сучасний стан популяцій відкасника  осотовидного в урочищі «Горожанка» Матеріали V міжнародної наукової конференції «Відновлення порушених природних екосистем». – Донецьк, 2014. – С.117.

1

Скоропляс І. О.

63 Інтродукція видів роду Hosta Tratt. в Кременецькому ботанічному саду. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої до 230-річчя з дня народження  відомого ботаніка Віллібальда Бессера та до 205-річчя від початку його наукової та педагогічної діяльності у місті Кременеці. м. Кременець, 1 -3 липня2014 року. – с. 131.

1

Гнатюк І. А.,

Поліщук Л. П., Скакальська О. І.,

Олійник І. Г.

64 Успішність інтродукції та перспективи використання видів природної флори у колекції Кременецького ботанічного саду Материалы международной научной конференции «Перспективы интродукции декоративных растений в ботанических садах и дендропарках». – Симферополь, 2014. – С. 149-153.

5

Скоропляс І. О., Іваницький Р. С., Скакальська О. І.

65 Нове місцезнаходження Carlina onopordifolia Besser в урочищі Курилиха Флорологія та фітосозологія. – Том 3-4, 2014. – С. 56-59.

4

Мельник В. І., Баточенко В. М., Глінська С. О., Скоропляс І. О.

66 Рідкісні види роду Carlina L. У колекції Кременецького ботанічного саду Матеріали міжнародної  наукової конференції «Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття» присвяченої  до 175-річчя Ботанічного саду  імені О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 152-153.

 2

Скоропляс І. О., Іваницький Р. С.

67 Сучасний стан ценопопуляцій Pinguicula alpine L. у долині річки Сарата Матеріали ІІІ міжнародного науково-практичного круглого столу «Екологія водно-болотних угідь і торфовищ», м. Київ. – 2014. – С.224-227.

4

Скакальська О. І., Томнюк О. П., Скоропляс І. О.

68 О местонаходжении насекомоядных видов растений вдоль дороги «Рокитное – Глинное» (Ровенская область). Сборник статей по матеріалам IV Всероссийской научно-практической конференции с международным участием школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых. Том 1 Студенты, аспиранты и молодые ученые. г. Лесосибирск, 2014 г. – с. 90 – 93

4

Скакальська О. І.

69 Півонії теж хворіють. Замітка в районний тижневик «Діалог», 13 червня 2014 року. Скакальська О. І
70 Маленька  росичка – рослина “хижак”. Замітка в районний тижневик «Діалог», 15 серпня 2014 року. Скакальська О. І
71 Сезонні турботи – квітам. Замітка в районний тижневик «Діалог», 7 листопада 2014 року. Скакальська О. І
72 Перспективи створення колекції раритетних гелофітів родів  Drosera L., Pinguicula L. у Кременецькому ботанічному саду. //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної аграрної науки». м. Умань 2014 р. – с. 36 – 137

2

Скакальська О. І.,

Коніщук В. В.

73 Успішність інтродукції сортів троянд у Кременецькому ботанічному саду Екологія людини: Збірник матеріалів IX-ої науково-теоретичної конференції. – м. Житомир: Видавництво Експертного центру Укрекобіокон, 2015.- С. 79-81.

3

Скоропляс І. О.

74 Колекція ліан Кременецького ботанічного саду. Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «Природа Волині й Поділля: дослідження та охорона». м. Броди, 3-5 червня 2015 р., С. 54 – 57

4

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

 І. О. Скоропляс

75 Аналіз географічного поширення Drosera x obovata Mert &W. P. J. Koch. в Україні. Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження – 2015» молодих вчених і студентів. м. Житомир, 11-12. 03. 2015 р. С. 297-298

2

О. І. Скакальська, В. В. Коніщук
76 Рідкісні види роду Drosera L. на території заболоченого масиву «Сира Погоня». V всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. м.  Вінниця. 23–26 вересня 2015 р., с. 122

1

О. І. Скакальська

77 Особливості перебігу фенологічних фаз гетеротрофних видів роду Pinguicula L. Науковий журнал «Молодий вчений» №9 (24) вересень, м. Херсон, 2015 р., Ч. І, (серія Біологічні науки), С. 12 – 14

3

О. І. Скакальська.

 В. В. Коніщук

78 Цінний болотний вид – Drosera rotundifolia L. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки», 16 –  17 жовтня 2015 р., Ч. І, біологічні науки, м. Львів, С. 46 – 48

3

О. І. Скакальська

79 Культивування багаторічних квітниково-декоративних рослин у Кременецькому ботанічному саду. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень». смт. Путила, 24-25 квітня 2015 р., С. 336 – 337

1

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

 І. О. Скоропляс

80 Водно-болотная растительность прибрежной полосы пойму р.  Гнизна, левой притоки реки Серет (Тернопольская обл.) Сборник статей по материалам V Всероссийской научно-практической конференции с международным участием школьников, студентов, аспирантов и молодых ученыхТом 1 Студенты, аспиранты и молодые ученые. г. Лесосибирск,  12-13 ноября 2015 г. – с. 72 – 73

2

О. І. Скакальська

В. В. Конищук, И. О. Пятковский,

Л. Л. Онук,

Г. Б. Синица

81 Лікарське значення  Drosera rotundifolia L. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин».  м. Харків, 21-23 березня 2016 р. – с. 226

1

О. І. Скакальська

82 Хорологія та охорона  Pinguicula alpina L. в Україні. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства». Ч. 1., м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 р. – с. 175-176

2

О.І. Скакальська

83 Сезонний розвиток  Pinguicula vulgaris L. Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів, і молодих вчених «Фундаментальні та прикладні дослідження в біології та екології». м. Вінниця, 12-14 квітня 2016 р. – с. 18-19

2

О.  І. Скакальська

84 Перспективні види відділу Polypodiophyta у Кременецькому ботанічному саду // Матеріали  науково-практичної конференції «Збереження біологічного і ландшафтного різноманіття як складова екологічного і патріотичного виховання населення України». – м. Святогірськ, 7-8 липня 2016 р. – с. 296-298.

3

О.  І. Скакальська
85 Колекція відділу PolypodiophytaКременецького ботанічного саду Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля». м. Суми, 20 – 22 травня 2015 р., Т.1, С. 116 – 120

5

О. І. Скакальська

 

86 Веселі клумби  Замітка в районний тижневик «Діалог», №30(8309) від 24 липня 2015 року.

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

І. Г. Олійник

87 Троянди у декоративному квітникарстві Книжковий гостинець: альманах книжників і книголюбів Волинського Тернопілля. – Випуск перший. – Кременець: Центральна бібліотека імені Юліуша Словацького, 2017. – с. 172-191.

20

І.О. Скоропляс

88   Интродукция видов рода Pinguicula  L. в Кременецком ботаническом саду. Матеріали ІІ Всеукраїнської конференції молодих науковців «Сучасні проблеми природничих наук». – м. Ніжин, 19-20 квітня 2017р. – с. – 5

1

О. І. Скакальська

 

89 Особливості зростання  Drosera rotundifoliaL.  в зоні діяльності НПП. //  Літопис природи Національного природного парку «Північне Поділля». – Броди: НПП «Північне Поділля». 2017. – Т.5 – 304 С.

1

О.  І. Скакальська, В.М. Баточенко

90 Ценопопуляції видів роду DroseraL. у межах території водно-болотного масиву «Гало» (Рівненська обл.). //  Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій». – смт Шацьк, 7-10 вересня 2017 р. с. – 99-102.

4

О. І. Скакальська, В.В. Коніщук,

 Я.А. Гетьман, А.В. Гордійчук

91 Уроки-практикуми у школах міста Кременець.  Збірник тез Всеукраїнської наукової конференції «Подільські читання» присвяченої 90-річчю з дня народження відомого ботаніка-систематика, флориста Бориса Володимировича Заверухи, 12-13 жовтня 2017 р. – с. 119

1

О. І. Скакальська. Г.Т. Павлюк

92 Дивовижний світ ліан.

Книжковий гостинець: альманах книжників і книголюбів Волинського Тернопілля. – Випуск перший. – Кременець: Центральна бібліотека імені Юліуша Словацького, 2017. – с. 206-227.

12

О.І. Скакальська

93 Всесвітній день водно-болотних угідь.  Замітка в районному тижневику «Реально», №6, – с. – 4

1

О. І. Скакальська

94  Колекційно-експозиційні ділянки відділу квітниково-декоративних рослин. // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології». м. Львів, 19-21 квітня 2016 р. – с. 108-109.

2

О. І. Скакальська

Л. П. Поліщук

 І. О. Скоропляс

95 Успехи интродукции  Drosera rotundifolia L.  в Кременецком ботаническом саду. // Материалы І Межвузовской студеческой научно-практической конференции, посвященной 445-летию фармацевтического факультета Самарского государственного медицинского университета «Фармацевтическая ботаніка: современность и перспективы». – г. Самара, 24 сентября 2016 г. – с. 107-111.

5

О. І. Скакальська
96 Знахідка Liparis loeselii (урочище «Кемпа» Бродівського району). Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Наука, молодь, екологія – 2016». м. Житомир, 27 травня 2016 р. – с. 230-231

2

О. І. Скакальська.

В. М. Баточенко

97 Перспективи застосуванню сапропелю на грунтах Західного Полісся. Матеріали  Міжнародної наукової конференції «Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому комплексі», науковий збірник, м. Київ, 6-8 липня 2016 р. – с. 68-72

5

Коніщук В. В., Булгаков В. П., Бобрик І. В., О. І. Скакальська

98 Збереження та відтворення видів рослинного світу Червоної книги в об’єктах ПЗФ. Матеріали  наукової конференції « Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших природоохоронних територій». смт. Шацьк, 8-11 вересня 2016 р. – с. 84-86

3

О. І. СкакальськаВ. В. Коніщук,О. П. Томнюк

 

99 Раритетні гелофітні види в Кременецькому ботанічному саду.  Матеріали  4-го міжнародного конгресу «Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування».  – м. Львів, 21-23 вересня 2016 р.  – с. 57.

1

О. І. Скакальська,

 В. В. Коніщук

 

100 Дерев’янисті ліани в колекції Кременецького ботанічного саду. Матеріали  наукового семінару «Сучасні тенденції збереження і колекцій дендрофлори в об’єктах природо-заповідного фонду України». Збірка наукових статей. – м. Полтава, Кременець, 7-8 липня 2016 р. –С.115-118.

4

О. І. Скакальська,

О. П. Томнюк

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад