ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

Співробітники квіткового відділу:

  1. Скакальська О. І. – завідувач відділу.
  2. – науковий співробітник.
  3. Процик В. В. – молодший науковий співробітник.
  4. Білянська І. Б. – технік – лаборант.

 

Тема: «Комплексне дослідження малопоширених та нових сортів, форм, видів квітниково-декоративних рослин».

 

Мета: Збереження та поповнення колекційного фонду квітниково-декоративних рослин, аналіз та дослідження біологічних особливостей нових видів колекції та їх декоративних якостей для оцінки  успішності інтродукції та перспектив використання.

 

Завдання:

1. Мобілізація та розвиток колекцій відділу квітниково-декоративних  рослин.

2. Вивчити  біоекологічні особливості інтродуцентів в процесі інтродукції.

2.1 Вивчити  фази  росту і розвитку нових квітниково-декоративних рослин.

2.2 Вивчити відношення нових квітниково-декоративних рослин до екологічних факторів.

3. Випробувати в культурі нові квітниково-декоративні рослини,  первинне інтродукційне дослідженн

4. Виявити лімітуючі  фактори у вирощуванні та розробити ефективні методи розмноження інтродуцентів.

5.  Залучити   перспективні види та сорти.

6. Розробити рекомендації щодо агротехніки вирощування нових квітниково-декоративних рослин в умовах Кременеччини та їх практичного використання.

 

 

Структура досліджень:

Розділ I. Мобілізація та утримання колекції квітниково-декоративних рослин.

Розділ II. Біологічні особливості та інтродукція представників роду  Allium L.

Розділ ІІІ. Раритетні гелофіти: оцінка інтродукції, охорона та перспективи їх використання у ландшафтних композиціях.

 

 

 

 

Загальна інформація

На сьогоднішній день колекційний фонд відділу квітниково-декоративних рослин складається з однорічних, дворічних та багаторічних, малопоширених спорових, кореневищних та цибулькових  рослин, ліан та троянд та нараховує  272 види, 141 сорт, 148 родів, 13 форм, 1 варіація, 8 садових груп, що належать до 95 родин.

Колекція  однорічників нараховує 25 видів, 8 сортів, які належать до 10 родин.

Менш численною являється колекція дворічних квітниково – декоративних рослин, що становить 6 видів, 4 сорти, які належать до 8 родин.

Колекція ґрунтопокривних рослин  нараховує 57 видів, 20 родів які належать до 14 родин, зберігають свою декоративність на протязі всього вегетаційного періоду, мають здатність досить швидко покривати великі площі, невибагливі до  ґрунту та поливу, потребують мінімального догляду. .

Колекція спорових рослин, що зібрана протягом 2007-2013 рр., відображає не лише різноманітність, але й має велике значення при інтродукційному вивченні та розробці асортименту спорових для культивування, нараховує 21 вид, 8 форм, що віднесені до 9 родин та 15 родів.

Окрім рослин, що використовуються у звичайному стилі озеленення  працівниками відділу вивчаються рослини, що використовуються у вертикальному озеленені – багаторічні та однорічні ліани. У період з 2009 по 2013 роки створювалася експозиційна ділянка «Сад ліан». Колекція ліан нараховує 30 видів, 20 родин, 26 родів, 31 сорт, 1 варіація та 2 форми.

Оскільки одними із основних культур декоративного садівництва являються троянди, які протягом багатьох років були і залишаються одними з головними культур в озеленені, то кращою формою показу троянд являється «Розарій», який дає найбільш повні дані про різноманітність і цінність сортів та садових груп. Колекційний фонд троянд – 28 сортів, що належать до 8 садових груп.

В подальшому робота з колекційним фондом відділу буде спрямована на збереження біорізноманіття та наявного генофонду, збагачення колекцій шляхом залучення представників флори різних ботаніко – географічних регіонів і сортозразків зарубіжної селекції, придатних до вирощування в Україні; розробку агротехніки вирощування, вивчення репродуктивної біології; створення генофонду видів та сортів, що становлять певний інтерес з точки зору їх використання.

Колекції культивованих багаторічних квітниково – декоративних рослин являються експериментальною базою в області інтродукції та акліматизації рослин та являються джерелом збагачення культурної флори Кременеччини. В результаті досліджень працівниками  відділу підібраний асортимент квітниково – декоративних рослин, рекомендованих для озеленення Західної частини України. Розроблені методи агротехніки вирощування малопоширених  видів.

Колекційно – експозиційні ділянки використовуються школярами, студентами та спеціалістами, як наглядний приклад для вивчення квітниково – декоративних рослин; зокрема, працівниками відділу проводяться екскурсії, проводиться еколого – просвітницька робота з населенням.

 

 

Послуги:

 

  1. Проведення науково-пізнавальних екскурсій.
  2. Надання рекомендацій по вирощуванню рослин.
  3. Реалізація посадкового матеріалу.

 

 

 Список праць працівників квіткового відділу

 

№ з/п

Назва праці

Вихідні дані

Обсяг сторінок

Співавтори

Орхідеї заказника «Олексюки» // Різноманіття фітобіоти: Шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми: Матер. міжнар. наук. конф., присвяченої 200 річчю заснування Кременецького ботанічного саду (18 – 23 червня 2007 р., Кременець). – Кременець – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2007. – С.42 – 43.

2

Гнатюк І.А.Онук Л.Л.,Чубата Т.В.,

Віхорчук С.О.,

Кричковська В.Р.

Інтродукція сортів виду Callistephus chinensis(L.) Nees.в умовах Кременецького ботанічного саду.Інтродукція, селекція та захист рослин. Матеріали Другогої Міжнародної наукової конференції. Донецьк, 6-8 жовтня 2009 року. ст.185 – 190.

6

Поліщук Л.П.Скакальська О.І. Декоративні ліани колекційного фонду Кременецького ботанічного саду.Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі. Полтава, 2010 р. ст. 128

1

Поліщук Л.П.Скакальська О.І.Кубінська Л.А. Використання червонокнижних видів рослин в озелененні.Природно – заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє. Матеріали міжнародної науково – практичної конференції, присвяченої 20- річчю природного заповідника «Медобори» 26 – 28 травня 2010 р. с.м.т. Гримайлів. Тернопіль. Видавництво «Підручники і посібники». 2010 р. ст. 242 – 243.

2

Бойко С. А.Віхорчук С. О.Кубінська Л. А.

 

Поліщук Л. П.

Скакальська О.І. Формування колекції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду.Актуальні проблеми дослідження довкілля. IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих учених. 19 – 21 травня 2011 р. – Суми. ст. 151 – 154.

4

Поліщук Л. П.Скакальська О.І.Кубінська Л. А.

 

Види роду Carlina L., внесені в Червону книгу України.Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування. Міжнародна наукова конференція 10 – 11 травня 2011 року. Кам’янець – Подільський. ст. 96 – 98.

3

Скакальська О.І.Скоропляс І. О.Микулич М. Р. Сучасний стан та структура ценопопуляцій Carlina onopordifolia Bess.  на горі Біла Золочівського району.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій» присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», 18-19 травня 2012 року. – м. Косів, 2012. С.211-213.

3

Віхорчук С. О., Скакальська О. І. Інтродукційні дослідження особливостей росту пагонів витких форм рослин Кременецького ботанічного садуМатеріали Міжнародної наукової конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво»,- Ялта, 2012. – С.64.

1

Скакальська О.І.Скоропляс І. О.,Поліщук Л. П., Гнатюк І. А., Бойко С. А.

 

Стан ценопопуляцій Carlina onopordifolia Bess.  на горі Голиця// Інтродукція  та досвід паркобудівництва в степовій зоні України. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 125-річчю дендрологічного парку «Асканія-Нова» 23-25 травня 2012 року, смт. Асканія-Нова, 2012. С. 487-490.

4

Віхорчук С. О.,Скакальська О.І.Онук Л. Л., Скоропляс І. О., Микулич М. Р.

 

 

Сезонний розвиток Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. в Кременецькому ботанічному саду.// Матеріали науково-практичної конференції “Природозаповідання як основна Форма збереження біорізноманіття”, – Кременець, 2012. – С.197-201.

5

Скакальська О.І.Скакальський Р. В.,Гнатюк І. А. Насіннєва продуктивність інтродукованих рослин сортів роду CallistephusCass.в Кременецькому ботанічному саду// Матеріали ІІІ міжнародної наукової конференції ( м. Донецьк, 25-28 вересня 2012 р.) « Інтродукція, селекція та захист рослин», – Донецьк, 2012. – с. 99.

1

Поліщук Л. П.,Скакальська О.І.Гнатюк І. А. Види роду DroseraL. та ценотична характеристика їх угруповань в басейні річки Ствиги.// Матеріали Міжнародної  науково-практичної конференції «Методи і технології стратегічного планування розвитку територій. Розвиток системи управління водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні», м. Київ, 2013 р. – с. 221 – 227.

7

Онук Л. Л.,Глущенко Л. А.,Онук М. М.

 

Скакальська О.І.

Гетеротрофные виды родов Drosera L., Pinguicula L. внесенные в Красную книгу Украины.// Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию выпуска первого мелиоратора в России «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», Россия, Новочеркасск, (24-25 апреля2013 г.) – с.176 – 178.

3

Скакальська О.И.Скоропляс И. А. Распространение видов рода Carlina L. занесенных в Красную книгу Украины.// Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию выпуска первого мелиоратора в России «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», Россия, Новочеркасск, (24-25 апреля2013 г.) – с.182 – 186.

5

Скакальська О.И.Скоропляс И. А. Перспективи культивування рослин роду Lonicera L. в зеленому будівництві.// Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку» – до 225-річчя дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, м. Біла Церква, 2013 р. с. – 90 – 92

3

Скакальська О.І.Онук Л. Л.,

 

Скоропляс І. О.,

Скакальський Р. В.,

Поліщук Л. П.

 

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад