Створена у 2014 році

Співробітники:

  1. Гуцало І. А. – завідувач лабораторії;
  2. Вілівчук Н. Б. – молодший науковий співробітник;
  3. Кравчук Р. В. – провідний фахівець;
  4. Котова Н. В. – технік-лаборант II-ї категорії.

Працюють над науковою темою «Створення ботанічних експозицій на основі колекційного фонду Кременецького ботанічного саду з використанням сучасних прийомів ландшафтної архітектури та дизайну».

 

Структура досліджень:

Розділ 1.Створення бази даних експозиційної зони

Розділ 2.Реконструкція існуючих та створення нових експозиційних ділянок

 

Мета:пошук оптимальних принципів композиційного підбору посадкового матеріалу та впорядкування відомостей про таксономічний склад експозиційних ділянок зурахуванням рельєфних, ґрунтових особливостей території, систематичного та екологічного принципів.

 

Завдання:

1. Вивчити, засвоїти та застосувати на практиці сучасні принципи різних стилів ландшафтної архітектури та дизайну.

2.Систематизувати дані про склад колекційних ділянок.

3.Дати характеристику культиварів за вимогами до факторів середовища та еколого-морфологічними ознаками.

4. Розробити план-схеми існуючих експозиційних ділянок на  території ботанічного саду.

5. Розробити рекомендації щодо оптимізації та реконструкції існуючих експозиційних ділянок.

6. Створити нові ботанічні експозиції на основі колекційного фонду Кременецького ботанічного саду.

7. Розробити проектну документацію для створення дендрарію “Воловиця”.

 

Загальна інформація

За останні роки набуває широкої популярності ландшафтний дизайн, який використовується при оформленні громадських місць відпочинку, парків, алей, скверів, приватного сектору. Це в свою чергу збільшує попит на створення нових композицій, та є одним із перспективних напрямків роботи ботанічного саду, як наукової установи.

Ландшафтна архітектура існує як самостійний вид мистецтва, окрім того виконує ряд функцій: виховну, пізнавальну, соціальну та інші. Вона надає людині можливість спілкуватися і пізнавати навколишнє середовище.

Ботанічний сад є первинною базою для створення нових експозиційних ділянок. Колекційний фонд КБС нараховує понад 2000 видів, сортів, форм рослин, що дає можливість широко використовувати їх при реконструкції існуючих та формуванні нових експозицій на території установи. Саме тому, при оформленні ділянок планується використовувати рослини з колекційного фонду ботанічного саду, що надасть змогу показати та ознайомити відвідувачів з різноманіттям природної та декоративної флори.            Створення експозицій на території саду має важливе значення при проведенні еколого-освітніх, навчально-виховних, пізнавальних, наукових екскурсій та гармонійно доповнюють уже існуючі експозиції.

 

Послуги лабораторії:

  1. Наукові консультації;
  2. Підготовка до озеленення (створення ландшафтного дизайну);
  3. Підготовчі роботи (грунтові роботи, роботи з благоустрою території);
  4. Посадка декоративних рослин, крупномірів, створення плодового саду;
  5. Створення газонного покриття;
  6. Створення альпійських гірок, рокаріїв, декоративних композицій;

Список праць працівників лабораторії ландшафтного дизайну та озеленення:

№ п/п

Назва

Вихідні дані

Обсяг стор.

Автори

1.

Інтродукція лікарських та пряно смакових рослин у Кременецькому ботанічному саду // Учебная и воспитательная роль ботаническихсадов и дедропарков: Матер. междунар. науч. конф. (Сімферополь, 21 – 24 сентября2009 г.). – Сімферополь, 2009. – С.91 – 93.

2

Середюк Н.В.,

Хоптян Л.І.,

Гуцало І.А.,

Дранчук Л.П.,

Лівчук Н.Є.

2.

Накопичення пластидних пігментів у  листках видів роду LupinusL. // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: Матер. VВсеукр. наук. конф. – Ч.ІІ: суспільствознавство. Географія, фізика,математика. Інформатика. Техніка, біологія, хімія, фізичне виховання. – Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2009. – С.157 – 158.

2

Колодяженська Т.,

Гуцало І.,

Джинджириста В.,

Пида С.В.

3.

Інтродуковані лікарські, пряносмакові, кормові та овочеві в озелененні. - //- //-С. 438 – 440.

3

Мельничук О.А.,

Середюк Н.В.,

Хоптян Л.І.,

Гуцало І.А.,

Дранчук Л.П.

4.

Сезоний ритм розвитку LupinusArboreusSims. в умовах Кременецького ботанічного саду. Освіта та наука на хіміко-біологічному факультеті Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка (1940 – 2010): Матер. регіон. наук.-практичної конф., присвяченої 70-річчю створення хіміко-біологічного факуьтету Тернопільського національного педагогічного університету імені володимира Гнатюка (с.Гутисько Бережанського району Тернопільської області, 20 – 21 травня 2010 р.). – Тернопіль: В-во ТНПУ ім. Володимира Гнатюка, 2010. – С.17 – 18.

2

Гуцало І.А.,

Пида С.В.,

Стельмащук В.Г.,

Мельничук О.А.

5.

Фізіолого-біохімічні особливості інтродукованих видів роду Lupinus в умовах західного Лісостепу України Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках: Матер. міжн. наук. конф. Присвяченої 75-річчю заснування Нац. ботан. саду ім. М.М.Гришка, 15-17 вересня 2010р. – Київ:Фітосоціоцентр, 2010. – С.544 – 546.

Пида С.В.,

Гуцало І.А.,

Колодяженська Т.

6.

Інтродукція Lupinuselegans в умовах Кременецького ботанічного саду. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2010. – №4 (32). –Видання ВАК.

7

Гуцало І.А.

Пида С.В.

Мельничук О.А.

7.

Особливості росту і розвитку LupinusarboreusSims. при інтродукції в Кременецький ботанічний сад // Інтродукція рослин. Вісник нац. бот. саду ім. М.М.Гришка. 2012 – №1 – С.67 – 71.Видання ВАК.

5

Гуцало І.А.

Пида С.В.

Стельмащук В.Г.

Мельничук О.А.

8.

Колекція кормових культур в Кременецькому  ботанічному саду Сучасні проблеми  біології, екології та хімії: збірка матеріалів ІІІ Міжн. наук.- практ. конфер., присвяченої 25-річчю біолог. факульт., 11 – 13 травня 2012 року, Запоріжжя – С.415.Видання ВАК.

1

Мельничук О.А.,

Гуцало І.А.,

Кубінська Л.А.

9.

Інтродукція видів роду Lupinus у Кременецькому ботанічному саду Вісті Біосферного заповідника «Асканія-Нова», том 14, 2012. – С.67 – 71Видання ВАК.

5

Гуцало І.А.

Пида С.В.

Мельничук О.А.

10.

Інтродукція роду Lupinus у Кременецькому ботанічному саду Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво: матеріали Міжн. наук. конф. присвяченої 200-річчю Нікітського ботанічного саду,  5 – 8 червня 2012р., Ялта – с. 206

1

Гуцало І.А.

11.

Колекція лікарських, кормових, пряно смакових та нових малопоширених овочевих культур в Кременецькому ботанічному саду Дослідження флори і фауни Західного Поділля: матеріали ІІ регіон.науково-прак.конф., 24 – 25 травня 2013р.,  – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – С.19 – 21

3

Мельничук О.А.,

Гуцало І.А.,

Кубінська Л.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад