ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

 

ТЕМА НДР 2017-2020 р. р.

Співробітники:

Панасенко Р. С. – завідувач відділу дендрології;

Гордійчук А. В. – науковий співробітник;

Євсікова С. С. – молодший науковий співробітник;

Мельничук О. М. – провідний фахівець;

Білянська І.Б.– технік ІІ категорії.

 

Тема 1 : «Культивована дендрофлора відділу Magnoliophyta Кременецького ботанічного саду: сучасний стан, збереження та перспективи використання»

 

Мета: Комплексна оцінка структури і життєвого стану культивованої дендрофлори листяних порід ботанічного саду  для  розробки  практичних  природоохоронних  рекомендацій, оптимізації насаджень експозиційної зони та озеленення населених пунктів.

Завдання:

 • Здійснити  інвентаризацію  культивованої  дендрофлори  ботанічного саду; скласти конспект видів деревних рослин;
 • Встановити систематичну,  біоморфологічну,  еколого-географічну та вікову  структури інтродукованої листяної дендрофлори;
 • Дати характеристику біоекологічних особливостей окремих інтродукованих видів, їх формової різноманітності і визначити інтродукційну ємність основних родів;
 • Здійснити аналіз видів деревних рослин колекційної ділянки за господарсько- цінними ознаками;
 • Виділити раритетну фракцію, визначити використання  видів  із  природоохоронним  статусом та змоделювати фітокомпозиції за участю окремих дендросозоекзотів;
 • Підвести підсумки інтродукції листяних дерев та кущів у Кременецькому ботсаду.

 

Тема 2 : «Біоекологічні особливості видів, гібридів, форм родини Magnoliacеae Juss. та їх використання в озелененні на Волино-Поділлі».

Мета: Аналіз досвіду інтродукції видів, гібридів, форм родини Магнолієвих на Волино-Поділля, виявлення об’єктів інтродукції, встановлення таксономічного складу, біологічних, екологічних, декоративних особливостей , наукового обґрунтування перспектив їх використання в озелененні, збереження та збагачення.

 

Завдання:

 • Виявити місця інтродукції;
 • Вивчити умови інтродукції і стан родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі;
 • Дослідити їх біологічні особливості (сезонний ритм розвитку, органогенез генеративних пагонів, характер цвітіння і плодоношення, зимостійкість, посухостійкість, адаптаційні здатності);
 • Узагальнити досвід інтродукції досліджуваних видів, гібридів, форм і відбір найбільш перспективних і декоративних, апробація різноманітних методів розмноження;
 • Обґрунтувати перспективи використання, збереження та збагачення представників родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі.

 

Загальна інформація

Кременецький ботанічний сад є одним із важливих осередків інтродукції рослин. Саме тут вперше акліматизовано багато видів рослин, які поширилися тепер повсюдно територією України і зустрічаються на узліссях, лісах, берегами річок. У 1809 році на теренах ботанічного саду розпочав свою діяльність доктор медицини і ботаніки Вільбальд Бессер, заклавши наукові основи дослідження рослин в Україні (Заверуха, 1984).

У 1834 році, під час опису колекцій саду, було оранжерейних рослин – 1466, дерев і кущів – 585 (видів і форм), декоративних рослин – 521, багаторічних рослин у ґрунті – 2452, колекція насіння – 3920. Станом  на 2018р. колекційний фонд відділу Magnoliophyta  нараховує 267 видів 43 форми ,10 гібридів, 12 сортів, відділ  Pinophyta  налічує 40 видів і 38 форм, які можна використовувати як базу для проведення досліджень інтродуцентів, для навчання студентів природничих факультетів та спеціалістів зеленого будівництва, для просвітницької діяльності, а також як маточні рослини для впровадження в лісове господарство та озеленення.

За географічним походженням ці види представляють основні райони видового різноманіття дендрофлори помірної зони: Європейську частину, у тому числі Крим;  Кавказ, Малу Азію;  Північну Америку; Японію, Китай, Далекий Схід.

Працівниками відділу закладені та продовжують вдосконалюватись і нині ділянки наступних родових комплексів: кизильників, магнолій, голонасінних, рододендронів та ін.

Експозиційна ділянка роду Rhododendron L., закладена в 2002-2003 рр. на площі  0,14 га.  На даний час колекція рододендронів нараховує 64 екземплярів , з них листопадні (10 видів , 1 сорт), напіввічнозелені ( 3 види ); вічнозелені (3види ), які поступили з Ботанічного саду ім. академіка О.В.Фоміна, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (КНУ). Висока декоративність рододендронів зумовлена тим, що під час свого цвітіння вони не поступаються найпривабливішим чагарникам. Тому людина, яка хоч раз побачила їх дивовижне цвітіння, ніколи не забуде цього дивовижного видовища.

Колекція спірей нараховує 13 видів та 3 форми, що належать до родини Rosaceae L. Початок закладення колекції припадає на 2004 – 2006 роки, коли були привезені основні види з Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та інших ботанічних садів.

Колекція кизильників закладена у 2009-2010 рр. (площа  0,085га.). На даний час колекція нараховує 36 видів: листопадні – 29 видів, вічнозелені – 7 видів.

Колекція родини Magnoliaceae Juss. Кременецького ботанічного саду включає: 11 видів, 3 гібриди, 3 форми. Рід Magnolia L. представлений деревними і кущовими формами. Це реліктові рослини, що є вихідцями з Південно – Східної Азії та Північної Америки. Всі представники родини належать до листопадних рослин. Джерелами надходження насіннєвого і посадкового матеріалу для створення та  поповнення колекційного фонду родини Magnoliaceae були і є НБС ім. М.М.Гришка НАН України, Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна, Львівський ботанічний сад та від любителів. У 2007 році закладено колекційно-екзпозиційну ділянку «Сад магнолій» площа якої -0,33 га.

Колекція голонасінних рослин відкритого ґрунту за видовим складом нараховує 40 видів та 34 форми. Монотипний рід Ginkgo L. в ботанічному саду представлений рослинами чоловічої та жіночої статі, найстаріший екземпляр Ginkgo biloba L. вирощується з 1863р. Першими  хвойними інтродуцентами стали Pinus strobus L.i Thuja occidentalis L., які згадуються  в каталозі Бессера. У 2010 р. закладено гірку шпилькових на площі 0,08 га.

Послуги відділу:

1. Надання наукових консультацій.

2. Проведення екскурсій.

3. Проведення практичних занять для студентів та учнів.

 

Cписок наукових публікацій відділу дендрології

Назва

Вихідні назви

Обсяг сторінок

Співавтори

1.

Багаторічні ґрунтопокривні рослини в умовах Кременецькому ботанічному саду,, Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 200-річчю заснування Кбс.(18-23 червня 2007 р.)

2

Бойко С.А.,Щурик Р.С.,

Кубінська Л.А.

2

Види природної флори у колекції квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду. Матеріали Міжнародної наукової конференція присвячена до 140-річчя ботанічного саду Одеського університету ім. І. І. Мечнікова 2007р.-Одесса,7С.

2

Щурик Р.С.,Ліснічук А.М.

3.

Про перспективи створення експозиції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім..М.М.Гришка НАН України,( 19-21 вересня, м. Київ.  2005 р.). – Київ, 2005.–С.189

2

Ліснічук А.М.,Щурик Р.С

4.

Рід Magnolіa L. в Кременецькому ботанічному саду. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої 20-річчю природного заповідника, (26-28 травня , смт. Гримайлів 2010р.)-С.220.

1

Р.С.Щурик,О.В.Байдюк

5.

Розширення колекції шпилькових Кременецького ботанічного саду шляхом вегетативного розмноження сортового посадкового матеріалу. Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 200-річчю заснування КБС (м. Кременець,18-23 червня, 2007 р.)- Кременець, 2007.-С.7

1

Вовчок М.С.,Мельничук О.М.

6.

Колекція спірей Кременецького ботанічного саду IV Всеукраїнська наукова конференція   міжнародною участю молодих вчених (м. Суми, 19-21 травня 2008 р.).-С уми,2008.С.115

1

Байдюк О.В.Щурик Р.С.

7.

Фенологічний розвиток деяких представників родини Orchidaceae в Кременецькому районі Матеріали ІІ Міжнародної конференція присвячена 95 –річчю з дня народження Є.М. Кондратюка «Інтродукція , селекція та захист рослин», (м. Донецьк ,6-8 жовтня, 2009 р.)

5

Євсікова С.С.,Василюк О.О.,

Віхорчук С.С.

8.

Ендемічні рослини у  флорі Кременецького горбогір’я Друга Міжнародна конференція присвячена 95 –річчю з дня народження Є.М. Кондратюка. Донецьк 6-8 жовтня 2009 року. Донецький б.с. «Інтродукція , селекція та захист рослин»

3

Віхорчук С.О.,Євсікова С.С.,

Кричковська В.Р.

9.

Акліматизація рослин роду Actinidia Lindl. в умовах Кременецького ботанічного саду Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 210- річчю Софіївки (м.Умань, 25-28 вересня, 2006 р. У-С .56

4

Василюк О. О.Кубінський М.С.,

Євсікова С.С.,

Кубінська Л. А.

10.

Оцінка успішності інтродукції Elaegnus  multiflora Thunb. в Кременецькому ботанічного  саду Збірник наукових праць« Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології  до 100-річчя від дня народження професора Ю.А. Утеуша»,-( м. Київ,31 серпня 2011 р)- Київ, 2011.-С.55-59.

4

Василюк О.О.,Євсікова С.С.

Кубінський М. С.

11

Оцінка зимостійкості чагарникових та деревних рослин в колекції Кременецького ботанічного саду. Матеріали III міжнародної конференції.( м. Донецьк, 25-28 вересня, 2012р.).- Донецьк, 2012.С.78

1

Ліснічук А.М.,Щурик Р.С.

12

Представники родини Magnoliaceae в колекції Кременецького ботанічного саду. Матеріали наукової конференції молодих дослідників «Теоритичні та прикладні аспекти збереження біорізноманіття»,(м.Умань.4-7 червня 2012р.)-Умань,2012.С.29

1

Гордійчук А.В.,

13

Фіторізноманіття території Кременецького ботанічного саду.   Матеріали першої міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового придністров’я» присвяченої сторіччю ботанічних досліджень у регіоні (11-12 вересня 2014 р., м. Заліщики), – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С.82-84.

1

Ліснічук А.М.,Панасенко Р.С.,

Вериківський Л.А.

14

Ризики інвазій при інтродукції рослин у Кременецькому ботанічному саду. Матеріали  міжнародної наукової конференції 12-15 травня”Відновлення порушених природних екосистем” (до 100-річчю з дня народження д.б.н.,проф.,чл.-кор. АН УРСР Є.М.Кондратюка). – Донецьк: , 2014. – С.277

1

Ліснічук А.М.,Онук Л.Л.,

Панасенко Р.С.,

Мельничук О.А.

 

15.

Створення колекційно-експозиційної ділянки «Сад магнолій» у Кременецькому ботанічному саду. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Бессерівські природознавчі студії»,  1-3 жовтня 2014 р., м. Кременець / за заг. ред. А. М. Ломаковича, О. І. Дух. – Кременець: ВЦ КОГПІ. – 2014. – С.142-143.

1

Гордійчук А.В.,Панасенко Р.С.

16.

Колекційний фонд кормових культур у Кременецькому ботанічному саду. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка Український ботанічний журнал. Біологія– 2013. . – №4(57)., – С. 5-13.

9

І.А.Гуцало,С.В.Пида,

А.М. Ліснічук,

О.А.Мельничук,

Р.С.Панасенко.

17.

Представники роду Juniperus L. в колекції та експозиціях Кременецького ботанічного саду. Матеріали міжнародної наукової конференції присвячені 80-річчю від дня заснування саду ім. М.М. Гришка (15-17 вересня 2015 р.,м. Київ),-С.190

1

Панасенко Р.С.,Ліснічук А.М.

18.

Колекційна дендрофлора Кременецького ботанічного саду. Соціально-екологічна роль заповідних дендропарків України. Збірник наукових статей.- Полтава: Дивосвіт, 2015.-С.101-105

4

Ліснічук А.М.,Панасенко Р.С.

19.

Інтродукція Rhododendron dauricum L. в умовах Кременецького ботанічного саду. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Бессерівські природознавчі студії» 1-3 жовтня 2014року, с.84-86(3).

3

Євсікова С.С.,Василюк О.О

20.

Використання деяких представників роду Spiraea L., інтродукованих у Кременецькому ботанічному саду для озеленення.  Всеукраїнську конференцію діяльності «Біологічні дослідження – 2016р» для молодих учених і студентів.  10-11 березня 2016 року. Житомир, 2016 року

5

Євсікова С.С.,Василюк О.О.

21.

Ріст і розвиток сіянців магнолій в умовах інтродукції у Кременецькому ботанічному саду Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень:матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції смт. Путила, 24-25 квітня 2015 р., с. 79-81.

3

Гордійчук А.В.

22

Елементи ландшафтного дизайну при створенні колекційно-експозиційної ділянки «Сад магнолій» у Кременецькому ботанічному саду Збірник наукових праць Біологічні дослідження – 2016, м. Житомир,10 – 11 березня 2016 р., с. 206 – 207.

2

Гордійчук А. В.Микулич М. Р.

23

Оцінка перспективності інтродукції представників родини MagnoliaceaeJuss. в Кременецькому ботанічному саду

Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького  національного  природного парку та інших природоохоронних територій», смт. Шацьк, 8 – 11 вересня, 2016 р.с. 28-30.

2

Гордійчук А. В.

24

Інтродукція Magnolia kobus DC. в умовах Кременецького ботанічного саду та використання її в насадженнях міст та селищ

Сучасні тенденції збереження і збагачення колекцій дендрофлори в об’єктах природно-заповідного фонду України: Збірка наукових статей. – Полтава: Дивосвіт, 2016. с. 118 -120.

3

Гордійчук А. В.

25

Окремі аспекти інтродукції Scutellaria baicalensis Georgi. в умовах Кременецького горбогір’я Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Біологічні науки, № 7 (332), 2016, с. 65 – 69.

5

Кубінська Л. А.,Мельничук О.А.

Гордійчук А. В.

26

 Інтродукція Magnolia kobus DC.та Magnolia х loebneriKache в умовах Кременецького ботанічного саду Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Біологічні науки, Серія: Біологічні науки, № 7(356),2017 р., м. Луцьк, с. 4-7.

4

Гордійчук А. В.,Євсікова С. С.,

Кубінська Л. А.

27

Оцінка успішності деяких аспектів інтродукції красиво квітучих кущів родів Rhododendron L., Spireae L., Syringa Lindl в умовах Кременецького ботанічного саду Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, серія: Біологічні науки, Серія: Біологічні науки, № 7(356),2017 р., м. Луцьк, с. 12-17.

6

Євсікова С.С.,Василюк О.О.,

Гордійчук А.В.

28

Окремі аспекти історії інтродукції представників родини Magnoliaceae Juss. на Волино-Поділлі Науковий вісник НЛТУ України, № 27(4), 2017р., м. Львів, с.36-38.

3

Гордійчук А. В.,Черняк В.В.,

Цицюра Н.І.

29

Листопадні магнолії в озелененні населених пунктів Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми озеленення населених місць:освіта, наука, виробництво, мистецтво формування ландшафту», 25-26 травня 2017 р. , м. Біла Церква, с. 31-32.

2

Гордійчук А. В.,

30

Liriodendron tulipifera L. у колекції дендрофлори Кременецького ботанічного саду Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Подільські читання”, присвяченої 90-річчю з дня народження відомого ботаніка-систематика, флориста Б. В. Заверухи, 12-13 жовтня 2017 р., м. Кременець, с. 24-25.

3

Гордійчук А.В.

31

Magnolia denudata Desr. в колекції дендрофлори Кременецького ботанічного саду Матеріали ІІ(ХІІІ) Міжнародної наукової конференції молодих учених «Наукові основи збереження біотичної різноманітності», 11-13 жовтня 2017 р., м. Львів, с. 35-36.

2

Гордійчук А.В.

32

Ценопопуляції видів роду Drosera L. у межах території водно-болотного масиву «Гало» (Рівненська обл.) Матеріали наукової конференції «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького нац. прир. парку та інших природоохоронних територій», смт. Шацьк, 7-10 вересня 2017 р. – Львів: СПОЛОМ, 2017. – 134 с.

4

Скакальська О.І.,Коніщук В.В.,

Гетьман Я.А.,

Гордійчук А.В.

33

Інтродукція представників роду Spireae L.в Кременецькому ботанічному саду Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць ( за матеріалами IV Всеукраїнсьої  наукової  конференції  з міжнародною участю молодих вчених (м. Суми, 19-21 травня 2008 р.).-С уми,2008.С.115

1

Байдюк О.В.Щурик Р.С.

34

Каталог рослин Кременецького ботанічного саду Кременецький ботанічний сад,2015 Р.С.Іваницький,А.М.Ліснічук,

Л,Л.Онук

Р.С.Панасенко

І.О.Скоропляс

35

Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України Каталог лікарських рослин ботанічних садів і дендропарків України:Довідковий посібник/ За ред. А.П. Лебеди – Київ: Академ періодика, 2009.-160с. К.М.Баглай,В.І.Березкіна,

Р.С.Щурик та ін.

36

Характеристика вікових дерев Кременецького ботанічного саду за кількісними та якісними ознаками Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки Серія:Біологічні науки №12(337)2016 .-С 11-15

4

А.М.Ліснічук,Р.С.Панасенко,

Л.А.Вериківський

37

Особливості формування експозиції шпилькових рослин у Кременецькому бот саду Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю Ботанічного саду ім. І. І.Липського Одеського національного університету ім. І. І.Мечникова(19-21 вересня 2017р.,м. Одеса) С.86-89. Ліснічук А.М.ПанасенкоР.С.

38

Вплив стимуляторів росту на коренеутворення під часвегетативного розмноження Thuja оссіdentalis «Danica» Матеріали II  Всеукраїнської конференції молодих науковців «Cучасні проблеми природничих наук», 19-20 квітня 2017 р.). -Ніжин , 2017.С 11-12 Р.С. Панасенко.,Л.А.Вериківський

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад