ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

Співробітники:

Панасенко Р. С. – завідувач дендрології;

Гордійчук А. В. – науковий співробітник;

Євсікова С. С. – молодший науковий співробітник;

Мельничук О. М. – провідний фахівець;

Гнатюк Т. М. – технік ІІ категорії.

 

Тема 1 : «Культивована дендрофлора відділу Magnoliophyta Кременецького ботанічного саду: сучасний стан, збереження та перспективи використання»

 

Мета: Комплексна оцінка структури і життєвого стану культивованої дендрофлори листяних порід ботанічного саду  для  розробки  практичних  природоохоронних  рекомендацій, оптимізації насаджень експозиційної зони та озеленення населених пунктів.

Завдання:

 • Здійснити  інвентаризацію  культивованої  дендрофлори  ботанічного саду; скласти конспект видів деревних рослин;
 • Встановити систематичну,  біоморфологічну,  еколого-географічну та вікову  структури інтродукованої листяної дендрофлори;
 • Дати характеристику біоекологічних особливостей окремих інтродукованих видів, їх формової різноманітності і визначити інтродукційну ємність основних родів;
 • Здійснити аналіз видів деревних рослин колекційної ділянки за господарсько- цінними ознаками;
 • Виділити раритетну фракцію, визначити використання  видів  із  природоохоронним  статусом та змоделювати фітокомпозиції за участю окремих дендросозоекзотів;
 • Підвести підсумки інтродукції листяних дерев та кущів у Кременецькому ботсаду.

 

Тема 2 : «Біологічні особливості родини Magnoliaceae Juss. у зв’язку з інтродукцією на Волино-Поділля»

 

Мета: Аналіз досвіду інтродукції видів, гібридів, форм родини Магнолієвих на Волино-Поділля, виявлення об’єктів інтродукції, встановлення таксономічного складу, біологічних, екологічних, декоративних особливостей , наукового обґрунтування перспектив їх використання в озелененні, збереження та збагачення.

 

Завдання:

 • Виявити місця інтродукції;
 • Вивчити умови інтродукції і стан родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі;
 • Дослідити їх біологічні особливості (сезонний ритм розвитку, органогенез генеративних пагонів, характер цвітіння і плодоношення, зимостійкість, посухостійкість, адаптаційні здатності);
 • Узагальнити досвід інтродукції досліджуваних видів, гібридів, форм і відбір найбільш перспективних і декоративних, апробація різноманітних методів розмноження;
 • Обґрунтувати перспективи використання, збереження та збагачення представників родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі.

 

Кременецький  ботанічний сад є одним із важливих осередків інтродукції рослин. Саме тут вперше акліматизовано багато видів рослин, які поширилися тепер повсюдно територією України і зустрічаються на узліссях в лісах, берегами річок. У 1809 році на теренах ботанічного саду розпочав свою діяльність доктор медицини і ботаніки Вільбальд Бессер, заклавши  наукові основи дослідження рослин в Україні (Заверуха, 1984).

За каталогом Вільбальда Бессера у 1824 році сад налічував уже близько 7500 видів і форм. На даний час колекція деревних та чагарникових рослин Кременецького  ботанічного саду нараховує 253 видів 56 форм різновидів та сортів деревних рослин, які  можна використовувати як базу для проведення досліджень з біології  інтродуцентів, для навчання студентів природничих факультетів та спеціалістів зеленого будівництва, для просвітницької діяльності, а також як маточні рослини для впровадження в лісове господарство та озеленення.

За географічним походженням ці види представляють основні райони видового різноманіття дендрофлори помірної зони:  Європейську частину, у тому числі Крим;  Кавказ, Малу Азію;  Північну Америку;  Японію,  Китай,  Далекий Схід.

Працівниками відділу закладені та продовжують вдосконалюватись і нині ділянки наступних родових комплексів: кизильників, магнолій, голонасінних, рододендронів та ін.

Експозиційна ділянка роду Rhododendron L., який належить до родини Ericaceae DC., закладена в 2002-2003 рр.  Рід  Rhododendron L. – це найбільший рід у родині Вересових. Кількість  видів цього роду точно не установлена, оскільки відкриття нових видів та форм з року в рік продовжується. На даний час колекція рододендронів нараховує 64 екземплярів , з них листопадні (10 видів , 1 сорт), напіввічнозелені ( 3 види ); вічнозелені (3види ),   які поступили  з Ботанічного саду ім. академіка О.В.Фоміна, Київського національного університету  ім. Т.Г. Шевченка (КНУ). Всі інтродуковані види люблять напівтінь, вологолюбиві, потребують високу кислотність ґрунту ph( від 3.2 до 5) є цілком зимостійкіми видами, всі решта мають низьку зимостійкість і потребують укриття на зиму.

Колекція спірей нараховує 13 видів та 3 форми,  що належать до родини  Rosaceae  L.Початок закладення колекції припадає на 2004 – 2006 роки, коли були привезені основні види з Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та інших ботанічних садів. Всі види спірей, які є в колекції мають високий бал зимостійкісті  і посухостійкісті,  а також  високу декоративну цінність – цвітіння триває від 74 до 98 днів , що створює оптимальні умови для використання їх в зеленому озелененні .

Колекція кизильників закладена у 2009-2010 рр. На даний час колекція нараховує 36 видів. Кизильник – Cotoneaster( Medic.) Bauhin- рід декоративних кущів родини Rosacea L.

Колекція роду  Cotoneaster( Medic.) Bauhin умовно можна поділити на листопадні – 29 видів, вічнозелені – 7 видів.

Колекція родини  Magnoliaceae  Кременецького ботанічного саду включає: рід Magnolia – 6 видів: M. kobus, М. tripetala, М. obovata, M. salicifolia, М. liliflora, М. denudata, 3 міжвидових гібриди: М. x soulangiana, М. x loebneri,  М. x kewensis і 1 вид роду LiriodendronLiriodendron tulipiferum L. Рід    Magnolia  представлений  як деревними  так і кущовими формами.  Це  реліктові рослини, що є вихідцями з Південно – Східної Азії та Північної  Америки. Всі представники родини належать до листопадних рослин. За даними фенологічних спостережень початок вегетації у магнолій розпочинається з середини квітня. 4 види вступають у генеративну фазу, решта вегетують. Найадаптованішими  до наших  умов є M. kobus  та М. x loebneri. Джерелами надходження насіннєвого і посадкового матеріалу для створення та  поповнення колекційного фонду родини Magnoliaceae були і є НБС ім. М.М.Гришка НАН України, Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна, Львівський ботанічний сад та від любителів. Висока декоративність рододендронів зумовлена тим, що під час свого цвітіння вони не поступаються найпривабливішим чагарникам. Тому людина, яка хоч раз побачила їх дивовижне цвітіння, ніколи не забуде цього дивовижного видовища.

Колекція  голонасінних рослин відкритого ґрунту  за видовим складом нараховує 31 вид та 34 форми. Монотипний рід Ginkgo в ботанічному саду представлений рослинами чоловічої та жіночої статі,найстаріший екземпляр Ginkgo biloba  вирощується з 1863р.

Першими  хвойними інтродуцентами стали Pinus strobes L.i Thuja occidentalis L., які згадуються  в каталозі Бессера. У даний час клас Pinopsida представлений 12 родами, найчисленнішими з яких є Chamaecyparis (7 видів,7 форм), Juniperus (10видів,14 форм), Thuja (10 видів ,7 форм), Pisea (2 форми).

Результати інтродукції та акліматизації деревних рослин колекційного фонду узагальнено  співробітниками відділу дендрології  у наукових статтях.

 

Послуги відділу:

1.Реалізація посадкового матеріалу.

2.Надання наукових консультацій.

3.Проведення екскурсій.

4. Проведення практичних занять для студентів та учнів.

 

 

Cписок наукових публікацій відділу дендрології.

№п.п Назва Вихідні назви Обсяг сторінок Співавтори
1 Багаторічні ґрунтопокривні рослини в умовах Кременецькому ботанічному саду,, Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 200-річчю заснування Кбс.(18-23 червня 2007 р) 2 Бойко С.А.,

Щурик Р.С.,

Кубінська Л.А.2Види природної флори у колекції квітниково-декоративних рослин Кременецького ботанічного саду.

Матеріали Міжнародної наукової конференція присвячена до 140-річчя ботанічного саду Одеського університету ім.І.І.Мечнікова. 2007р.2Щурик Р.С.,

Ліснічук А.М.3Про перспективи створення експозиції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду.Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю Національного ботанічного саду ім..М.М.Гришка НАН України 19-21 вересня 2005р. ст..1892Ліснічук А.М.,

Щурик Р.С4Рід Magnolіa L. в Кременецькому ботанічному саду.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,присвяченої 20-річчю природного заповідника ,,Медобори,,

(26-28 травня 2010р., смт.Гримайлів.)ст..220.1Щурик Р.С.

Байдюк О.В.5Розширення колекції шпилькових Кременецького ботанічного саду шляхом вегетативного розмноження сортового посадкового матеріалу.Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 200-річчю заснування Кбс.(18-23 червня 2007 р)1Вовчок М.С.,

Мельничук О.М.6.Інтродукція представників роду Spirea L. в Кременецькому ботанічному саду.IV Всеукраїнська наукова наукова конференція  з міжнародною участю молодих вчених 19-21 травня. Суми.1Щурик Р.С.,

Байдюк О.В.7.Фенологічний розвиток деяких представників родини Orchidaceae в Кременецькому районіДруга Міжнародна конференція присвячена 95 –річчю з дня народження Є.М. Кондратюка . Донецьк 6-8 жовтня 2009 року. Донецький б.с. «Інтродукція , селекція та захист рослин»5Євсікова С.С., Василюк О.О., Віхорчук С.С.8.Ендемічні рослини у  флорі Кременецького горбогір’яДруга Міжнародна конференція присвячена 95 –річчю з дня народження Є.М. Кондратюка. Донецьк 6-8 жовтня 2009 року. Донецький б.с. «Інтродукція , селекція та захист рослин»3Віхорчук С.О.,

Євсікова С.С., Кричковська В.Р.9.Акліматизація рослин роду Actinidia Lindl в умовах Кременецького ботанічного садуМатеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 210- річчю «Софіївки» 25-28 вересня 2006 р. Умань4Василюк О. О. Кубінський М. С.,

Євсікова С.С.,

Кубінська Л. А.10.Оцінка успішності інтродукції Elaegnus  multiflora Thunb в Кременецькому ботанічного  садуЗбірник наукових праць « Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології ( до 100-річчя від дня народження професора Ю.А.Утеуша,31 серпня 2011 р.,м.Київ4Василюк О.О., Євсікова С.С. Кубінський М. С.11.Інтродукція плодових та ягідних рослин в умовах Кременецького ботанічного садуМатеріали IV Міжнародної конференції До 225- річчя дендрологічного парку «Олександрія»НАН України 23-26 вересня 2013 р.,м.Біла Церква3Василюк О.О., Євсікова С.С.12.Вміст біологічно активних речовин в нетрадиційних плодових культурах 5Євсікова С.С. Василюк О.О.,13.Представники родини Magnoliaceae  в  колекції Кременецького ботанічного садуМатеріали наукової конференції молодих дослідників, 2013р.,

м. Умань, ст.292Гордійчук А.В.14.Інтродукція, селекція та захист рослинМатеріали III міжнародної конференції, 25- 28 вересня 2012 р.,

м. Донецьк, ст.791Ліснічук А.М.,

Щурик Р.С

 

 

 

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад