ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

 

Співробітники:

Панасенко Р. С. – завідувач відділу дендрології;

Гордійчук А. В. – науковий співробітник;

Євсікова С. С. – молодший науковий співробітник;

Мельничук О. М. – провідний фахівець;

Білянська І. Б. – технік ІІ категорії.

 

ТЕМА НДР 2017-2020 р. р.

 

Тема 1 : «Культивована дендрофлора відділу Magnoliophyta Кременецького ботанічного саду: сучасний стан, збереження та перспективи використання»

 

Мета: Комплексна оцінка структури і життєвого стану культивованої дендрофлори листяних порід ботанічного саду  для  розробки  практичних  природоохоронних  рекомендацій, оптимізації насаджень експозиційної зони та озеленення населених пунктів.

Завдання:

 • Здійснити  інвентаризацію  культивованої  дендрофлори  ботанічного саду; скласти конспект видів деревних рослин;
 • Встановити систематичну,  біоморфологічну,  еколого-географічну та вікову  структури інтродукованої листяної дендрофлори;
 • Дати характеристику біоекологічних особливостей окремих інтродукованих видів, їх формової різноманітності і визначити інтродукційну ємність основних родів;
 • Здійснити аналіз видів деревних рослин колекційної ділянки за господарсько- цінними ознаками;
 • Виділити раритетну фракцію, визначити використання  видів  із  природоохоронним  статусом та змоделювати фітокомпозиції за участю окремих дендросозоекзотів;
 • Підвести підсумки інтродукції листяних дерев та кущів у Кременецькому ботсаду.

 

Тема 2 : «Біоекологічні особливості видів, гібридів, форм родини Magnoliacеae Juss. та їх використання в озелененні на Волино-Поділлі».

Мета: Аналіз досвіду інтродукції видів, гібридів, форм родини Магнолієвих на Волино-Поділля, виявлення об’єктів інтродукції, встановлення таксономічного складу, біологічних, екологічних, декоративних особливостей , наукового обґрунтування перспектив їх використання в озелененні, збереження та збагачення.

 

Завдання:

 • Виявити місця інтродукції;
 • Вивчити умови інтродукції і стан родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі;
 • Дослідити їх біологічні особливості (сезонний ритм розвитку, органогенез генеративних пагонів, характер цвітіння і плодоношення, зимостійкість, посухостійкість, адаптаційні здатності);
 • Узагальнити досвід інтродукції досліджуваних видів, гібридів, форм і відбір найбільш перспективних і декоративних, апробація різноманітних методів розмноження;
 • Обґрунтувати перспективи використання, збереження та збагачення представників родини Magnoliaceae на Волино-Поділлі.

 

Загальна інформація

Кременецький ботанічний сад є одним із важливих осередків інтродукції рослин. Саме тут вперше акліматизовано багато видів рослин, які поширилися тепер повсюдно територією України і зустрічаються на узліссях, лісах, берегами річок. У 1809 році на теренах ботанічного саду розпочав свою діяльність доктор медицини і ботаніки Вільбальд Бессер, заклавши наукові основи дослідження рослин в Україні (Заверуха, 1984).

У 1834 році, під час опису колекцій саду, було оранжерейних рослин – 1466, дерев і кущів – 585 (видів і форм), декоративних рослин – 521, багаторічних рослин у ґрунті – 2452, колекція насіння – 3920. Станом  на 2018р. колекційний фонд відділу Magnoliophyta  нараховує 267 видів 43 форми ,10 гібридів, 12 сортів, відділ  Pinophyta  налічує 40 видів і 38 форм, які можна використовувати як базу для проведення досліджень інтродуцентів, для навчання студентів природничих факультетів та спеціалістів зеленого будівництва, для просвітницької діяльності, а також як маточні рослини для впровадження в лісове господарство та озеленення.

За географічним походженням ці види представляють основні райони видового різноманіття дендрофлори помірної зони: Європейську частину, у тому числі Крим;  Кавказ, Малу Азію;  Північну Америку; Японію, Китай, Далекий Схід.

Працівниками відділу закладені та продовжують вдосконалюватись і нині ділянки наступних родових комплексів: кизильників, магнолій, голонасінних, рододендронів та ін.

Експозиційна ділянка роду Rhododendron L., закладена в 2002-2003 рр. на площі  0,14 га.  На даний час колекція рододендронів нараховує 64 екземплярів , з них листопадні (10 видів , 1 сорт), напіввічнозелені ( 3 види ); вічнозелені (3види ), які поступили з Ботанічного саду ім. академіка О.В.Фоміна, Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка (КНУ). Висока декоративність рододендронів зумовлена тим, що під час свого цвітіння вони не поступаються найпривабливішим чагарникам. Тому людина, яка хоч раз побачила їх дивовижне цвітіння, ніколи не забуде цього дивовижного видовища.

Колекція спірей нараховує 13 видів та 3 форми, що належать до родини Rosaceae L. Початок закладення колекції припадає на 2004 – 2006 роки, коли були привезені основні види з Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка, Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та інших ботанічних садів.

Колекція кизильників закладена у 2009-2010 рр. (площа  0,085га.). На даний час колекція нараховує 36 видів: листопадні – 29 видів, вічнозелені – 7 видів.

Колекція родини Magnoliaceae Juss. Кременецького ботанічного саду включає: 11 видів, 3 гібриди, 3 форми. Рід Magnolia L. представлений деревними і кущовими формами. Це реліктові рослини, що є вихідцями з Південно – Східної Азії та Північної Америки. Всі представники родини належать до листопадних рослин. Джерелами надходження насіннєвого і посадкового матеріалу для створення та  поповнення колекційного фонду родини Magnoliaceae були і є НБС ім. М.М.Гришка НАН України, Ботанічний сад імені акад. О.В. Фоміна, Львівський ботанічний сад та від любителів. У 2007 році закладено колекційно-екзпозиційну ділянку «Сад магнолій» площа якої -0,33 га.

Колекція голонасінних рослин відкритого ґрунту за видовим складом нараховує 40 видів та 34 форми. Монотипний рід Ginkgo L. в ботанічному саду представлений рослинами чоловічої та жіночої статі, найстаріший екземпляр Ginkgo biloba L. вирощується з 1863р. Першими  хвойними інтродуцентами стали Pinus strobus L.i Thuja occidentalis L., які згадуються  в каталозі Бессера. У 2010 р. закладено гірку шпилькових на площі 0,08 га.

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад