Тема: Збереження  та композиційне використання декоративних форм дендрофлори на основі інтродукованих досліджень.

 

Мета: Метою роботи є виявлення та комплексне дослідження біологічних особливостей і ефективних прийомів розмноження,  інтрудокованих  та аборигенних представників фанерофітів  для подальшого збагачення існуючого асортименту декоративних рослин шляхом інтродукції.  Створення колекційно-експозиційних ділянок дерев і кущів, саду листопадних магнолій  на території КБС та широке впровадження їх в садово-парковому будівництві.

 

Завдання:

  • Поповнення та збереження колекційного фонду декоративних та чагарникових рослин.
  • Визначити насіннєву продуктивність ,динаміку проростання та схожості  насіння досліджувальних видів в умовах КБС.
  • Розробити  ефективні прийоми насіннєвого та вегетативного  розмноження досліджувальних  видів.
  • Оцінити успішність інтродукції нових видів.
  •  Встановити перспективності досліджувальних  токсонів.
  •  Вивчення  біоекологічних  особливостей видів і форм в умовах інтродукції.
  •  Створення експозиційних та колекційних ділянок.
  • Вивчення  оптимальної агротехніки вирощування та оцінки стійкості  інтродукованих видів у культурі  в умовах КБС.

 

Структура досліджень:

Розділ І :Інтродукції представників відділу Голонасінних.

Розділ ІІ: Інродукція  листяних та красиво-квітучих дерев та кущів.

Підрозділ: Створення колекційно-експозиційної ділянки ,,Сад магнолій,,

Підрозділ:  Дослідження біоекологічних  особливостей декоративних та чагарникових рослин.

Розділ ІІІ. Формування , збагачення  та утримання колекцій чагарникових та деревних рослин.

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад