ТЕМА НДР 2012-2016 р. р.

Відділ фітосозології

Створений у 2001 році

Список співробітників:

 1. Онук Л. Л. – завідувач відділом;
 2. Чубата Т. В. – науковий співробітник;
 3. Скакальський Р. В. – провідний фахівець;
 4. Петрук Ю. В. (Гуменюк О. П.) – фахівець.

Структура досліджень 

Тема 1: «Збереження та відтворення рідкісних видів рослин Кременецьких гір в умовах динамічних антропогенних трансформацій».

Мета: Показати біологічні основи конструювання популяцій раритетних видів рослин у зв’язку із їх відновленням у природних ценозах Кременецьких гір.

Завдання:

 • розробити ефективні прийоми розмноження окремих раритетних видів та закласти реінтродукційний розсадник на базі Кременецького ботанічного саду;
 • виділити модельні види раритетних рослин-інтродуцентів з перспективою їх реінтродукції;
 • виділити модельні види раритетних рослин природної флори з перспективою їх репатріації;
 • надати еколого-ценотичне обґрунтування створення популяцій досліджуваних раритетних видів рослин;
 • провести експериментально-польові дослідження щодо конструювання популяцій раритетних видів рослин.

Тема 2: « Раритетна складова флори Поділля».

Мета: Дослідження раритетної компоненти флори Поділля.

Завдання:

 • скласти список рідкісних та зникаючих видів Поділля;
 • встановити сучасний стан поширення рідкісних видів рослин на територіях природно-заповідного фонду з використанням гербарних зразків, літературних джерел та власних досліджень;
 • провести географічний, біоморфологічний, еколого-ценотичний, созологічний аналіз рідкісних видів;
 • оцінити успішність інтродукції рідкісних та зникаючих видів в умовах культури.

Відділ фітосозології створений у 2001 році та відноситься до наукового підрозділу Кременецького ботанічного саду. Колекційний фонд рослинних зразків, які формують колекцію видів природної флори та колекцію рідкісних рослин, становить 428 видів у т.ч. форми, гібриди, сорти. Найбільше представлені родини:  Asteraceae – 45 видів, Ranunculaceae – 32 види, Lamiaceae – 28 видів. Колекція рідкісних рослин нараховує 143 види – 62 регіонально рідкісних та 81 рідкісних видів рослин, серед яких найбільше представників родини Liliaceae – 16 видів.

Створено експозицію із залученням рослин природної флори.

Усі інтродуценти знаходяться у звичайному агротехнічному фоні відкритого культурного комплексу. Зволоження атмосферне, полив відсутній. Весняне підживлення проводиться лише для рідкісних видів. Агротехніка вирощування звичайна. На зиму рослини не вкриваються.

Працівниками відділу створюються експозиції, надаються консультації, здійснюються обстеження територій, оформлення наукових обґрунтувань, озеленення. Співробітники відділу проводять екскурсії в природні біоценози та по території ботанічного саду.

 


Перелік нормативно-правових актів  для виконання роботи:

Конвенція про біорізноманіття (Ріо-де-Жанейро, 1992),

Конвенція про збереження дикої фауни і флори та природних середовищ в Європі (Берн, 1979);

Резолюції XVII Міжнародного ботанічного конгресу (Відень, 2005)

Закони України:

 • «Про загальну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки».
 •  «Про охорону навколишнього природного середовища».
 • «Про рослинний світ».
 • «Про Червону книгу України».
 • «Про природно-заповідний фонд».

Постанови ВР України:

 • «Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».
 • «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні».

Постанови КМ України:

 • «Про затвердження Державної програми «Ліси України» на 2002-2015 роки».
 •  Положення «Про регіональні кадастри природних ресурсів».
 •  Положення «Про Зелену книгу України».
 • «Про концепцію збереження біологічного різноманіття України».

Накази Мінекоресурсів України:

 • «Положення про організацію наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках».

 

 

Послуги відділу.

 1. Проведення екскурсій по колекціях.
 2. Проведення екскурсій в природу.
 3. Проведення практичних занять для студентів та учнів.
 4. Обстеження природних територій.
 5. Оформлення наукових обґрунтувань.
 6. Консультації по вирощуванню та розведенню рідкісних та видів природної флори.

 

Список праць працівників відділу фітосозології.

 1. Якубенко Б.Є., Алейніков І.М., Григора І.М., Кваша Л. Л., Братина О.І.Геоботанічна характеристика борознистокострицевих луків Лісостепу України. //Матеріали доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів “Проблеми агропромислового комплексу:пошук, досягнення”. – Київ: Національний аграрний університет, 1994. – с.97 – 98.
 2. Григора І.М., Кваша Л. Л.Фітоценотична характеристика водозбору річки Ствиги.//Матеріали доповідей наукової конференції професорсько-викладацького складу та аспірантів “Проблеми агропромислового комплексу:пошук, досягнення”. – Київ: Національний аграрний університет, 1994. – с.99 – 100
 3. Онук Л.Л., В.Г.Стельмащук, Н.І.Цицюра, В.М.Черняк.Кременецький ботанічний сад: минуле, сучасне, майбутнє. //Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Львів, 2001– с.55-59.
 4. К.М.Бізіля, В.С.Гавриленко, А.Ф.Гамор, Б.Й.Годованець та ін. Сонцецвіт сивий, сонянка сива – Helianthemumcanum (L.) Hornem.Плани заходів щодо збереження популяцій видів флори та фауни, що занесені до Червоної книги України та в міжнародні Червоні переліки, в межах установ природно-заповідного фонду.- Харків: ВД “Райдер”, 2006. – с.23-25.
 5. Онук Л. Л., Хоптян Л.І., Ростківська О.А.Колекційний фонд лікарських рослин Кременецького ботанічного саду.Матеріали Міжнародної наукової конференції “Лікарські рослини: традиції і перспективи досліджень”. Зб. наук. праць – Березоточа, 2006р. – с.171-173
 6. Онук  Л. Л., Чубата Т.В.Еколого-ценотична характеристика місцезростань Botrichiumlunapia (L.) Sw. у Кременецькому ботанічному саду.Матеріали Міжнародної наукової конференції “Інтродукція та захист рослин у ботанічних садах та дендропарках”(Донецьк, 5-7 вересня 2006р.). – Донецьк: ООВ «Південно–Схід, ЛТД», 2006р. – с. 101 -104.
 7. Стельмащук В.Г., Гребенюк Є.В., Ростківський О.Ф., Онук Л. Л., Мельничук О.М., Стиранкевич Р.Г.Проект організації території Кременецького ботанічного саду як приклад реконструкції та будівництва ботанічних садів.  //Будівництво і реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні: Матеріали  наукової конференції. – Сімферополь: Таврійський національний університет, 2006. – с. 97-101.
 8. Стельмащук В.Г.,Ліснічук А.М., Мельничук О.А., Марко Ю.І., Онук Л. Л., Стиранкевич Р.Г., Бойко С.А.Кременецький ботанічний сад. Каталог рослин.Природно-заповідні території України. Рослинний світ. Вип.8.-Київ: Фітосоціоцентр, 2007. – 159 с.
 9. Віхорчук С.О., Чубата Т.В.,.Кричковська В.Р, Гнатюк І.А., Онук Л. Л. Орхідеї заказника “Олексюки”//Матеріали Міжнародної конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (Кременець, 18-23 червня 2007р.). – Кременець – Тернопіль: Видавництво”Підручники і посібники”, 2007. – с.42-43.
 10.  Онук Л. Л., Чубата Т.В., Віхорчук С.О.Ценотична характеристика природної рослинності Кременецького ботанічного саду.Вісник Львівського національного аграрного університету: Агрономія. -2008.-№12 (1). – с.44 -48.
 11.  Чубата Т.В., Онук Л. Л.Колекція та спроби інтродукції рідкісних рослин Кременецького ботанічного саду.//Матеріали Другої Міжнародної конференції “Інтродукція, селекція та захист рослин”(м.Донецьк, 6-8 жовтня 2009 р.) – Донецьк, 2009.- Том 2. – с.387 -391.
 12.  Чубата Т.В., Онук Л. Л.Колекція видів природної флори класу Magnoliopsida Кременецького ботанічного саду.Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі) – Полтава, 2010 – с.109 – 111.
 13.  Чубата Т.В., Онук Л. Л.Інтродукція та збереження рідкісних видів рослин exsituв Кременецькому ботанічному саду.Міжнародна наукова конференція: “Рослинний світ у Червоній книзі України: впровадженняГлобальної стратегії збереження рослин”(11-15 жовтня 2010р.).- Київ. 2010.- с. 313-315.
 14.  Скоропляс О.І., Віхорчук С.О., Онук Л.Л., Чубата Т. В.Представники роду Carlina в колекції  Кременецького ботанічного саду.IV Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю для молодих вчених: “Актуальні проблеми дослідження довкілля” (19-21 травня 2011р.). – Суми. 2011. – с. 154-158.
 15.  Бойко С.А., Віхорчук С.О., Чубата Т. В., Кричковська В.Р.Колекція природних та рідкісних видів рослин Кременецького ботанічного саду.Міжнародна наукова конференція “Старовинні парки та сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорона історико-культурної спадщини”.- Київ: Академперіодика, – 2006 р. – с 296 – 301.
 16.  Віхорчук С.О., Бойко С.А., Чубата Т. В.Місця зростання представників родини Orchidaceae на території Кременкецьких гір.Міжнародна наукова конференція присвячена 210-річчю “Софіївки” (м.Умань 25-28 вересня 2006 р.). – Київ: Академперіодика, 2006. – с. 222-224.
 17.  Мельничук О. А., Чубата Т. В. Ценотична характеристика петрофітної рослинності м. Кременець.Міжнародна наукова конференція молодих дослідників: ” теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин та зеленого будівництва”.- Київ. Фітосоціоцентр. 2005. – с. 36-38.
 18.  Бойко С. А., Чубата Т. В. Рідкісні види флори Кременецьких гір.Міжнародна наукова конференція “Роль природно – заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття”.Збірник наукових праць. -  Гримайлів – Тернопіль:Лілея, 2003. с. 415 -420.
 19.  Скоропляс І. О., Скакальська О. І., Микулич М. Р.Види роду CarlinaL. внесені в Червону книгу України.//Матеріали міжнародної наукової конференції «Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування», присвяченої 15-річчю функціонування Ні 111 «Подільські Товтри» (10-11 травня 2011 p.). – Кам’янець-Подільський, 2011,- С. 96-99.
 20.  Віхорчук С. О., Євсікова С.С., Кричковська В.Р.Ендемічні рослини у флорі Кременецького горбогір’я. ІІ Міжнародна наукова конференція присвячена 95-річчю з дня народження Є.М.Кондратюка (м.Донецьк 6-8 жовтня 2009 р.). – Донецький бот. сад. НАН України, 2009. – Том.1. – с.158-160.
 21.  Віхорчук С. О., Бойко С. А.Стан популяцій і охорона EpipactispurpurataSmith. (Orchidaceae) на території Кременецького горбогір ̓я.V Міжнародна наукова конференція молодих дослідників, присвячена 70-річчю Н.Б.С. ім.М.М. Гришка.(м.Київ, 7-10 червня 2005 р.). – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – с. 34-35.
 22.  Віхорчук С. О. Еколого- ценотичні особливості представників родини Orchidaceae на території Кременецького ботанічного саду.Міжнародна наукова конференція “Роль природно – заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття”. (Гримайлів, 2003 р.). – Гримайлів – Тернопіль: Лілея, 2003. -   с. 251-256.
 23.  Віхорчук С. О., Василюк О. О., Євсікова С.С.Фенологічний розвиток деяких представників родини Orchidaceae в Кременецькому районі.Матеріали Другої міжнародної наукової конференції (м. Донецьк, 6 – 8 жовтня 2009 р.) – Донецьк, 2009. – Том 1. с. 263 – 267.
 24.  Скоропляс І. О.Популяційне дослідження  CarlinaonopordifoliaBess.  на горі Лиса Золочівського району.Матеріали Міжнародної наукової конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво»,- Ялта, 2012. – С.64.
 25.  Скоропляс І. О.,  ВіхорчукС. О., Онук Л. Л., Скакальська О. І., Микулич М. Р.Стан ценопопуляційCarlinaonopordifoliaBess.  на горі Голиця.// Інтродукція  та досвід паркобудівництва в степовій зоні України. Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 125-річчю дендрологічного парку «Асканія-Нова» 23-25 травня 2012 року, смт. Асканія-Нова, 2012. С. 487-490.
 26.  Скоропляс І. О.,  Віхорчук С. О., Скакальська О. І.Сучасний стан та структура ценопопуляційCarlinaonopordifoliaBess.  на горі Біла Золочівського району.Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Роль природоохоронних установ у збереженні біорізноманіття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій» присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина», 18-19 травня 2012 року. – м. Косів, 2012. С.211-213.
 27.  Скоропляс І. О.,  Іваницький Р. С., Віхорчук С. О.Оцінка стану та вікової структури  популяцій СarlinacirsioidesКlokov на горі Могила Бережанського району.// Матеріали науково-практичної конференції “Природозаповідання як основна Форма збереження біорізноманіття”, – Кременець, 2012. – С.258-264.
 28.  Скакальська О. І., Поліщук Л. П., Гнатюк І. А., Бойко С. А., Скоропляс І. О. Інтродукційні дослідження особливостей росту пагонів витких форм рослин Кременецького ботанічного саду.Матеріали Міжнародної наукової конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво»,- Ялта, 2012. – С.64.
 29.  Скакальська О. І., Поліщук Л. П., Кубінська Л. А., Скоропляс І. О.Формування колекції витких рослин у Кременецькому ботанічному саду.Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами IV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю молодих учених, 19-21 травня 2011 p., м. Суми). – Суми, 2011. -С. 151-154.
 30.  Скоропляс І. О.Роль природно-заповідних територій Кременецького району у збереженні генофонду рідкісних рослин.//Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у загальноосвітній та вищій школі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава, 2010.- С. 214-215.
 31.  Скоропляс І. О.Поширення рідкісних та зникаючих видів рослин на горі Довга (Кременецькі гори).//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє», присвяченої 20- ти річчю природного заповідника «Медобори» (смт. Гримайлів, 26-28 травня 2010 p.). – Тернопіль, 2010.-С.537 -539.
 32.  Глінська С. О., Скоропляс І. О.  Рідкісні та зникаючі види природного заповідника Медобори. // Екологія – шляхи гармонізації відносно природи та суспільства: Матеріали міжвузівської наукової конференції. – Умань, 2009. – С. 96-98.
 33.  Глінська С. О., Скоропляс І. О.  Систематичне положення рідкісних та зникаючих видів Кременецького горбогір’я.//Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали III Міжнародної науково- практичної конференції студентів та аспірантів. – Луцьк, 2009. – С. 172.
 34.  Скоропляс І. О.  Особливості поширення Orchidaceae родини на Кременецькому горбогір’ї.// Современньїе проблеми естественньїх наук: Матеріали IV Всеукраїнської наукової студентської конференції студентів, молодих науковців. – Ніжин, 2009.-С. 18-19.
 35.  Глінська С. О., Скоропляс І. О.  Поширення ендемічних видів на території Кременецького горбогір’я.// Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє: Матеріали II Міжнародної науково- практичної конференції студентів та аспірантів. – Луцьк, 2008. – С. 255-256.
 36.  Глінська С. О., Скоропляс І. О Рідкісні види Кременецького горбогір’я із стабільними змінами ареалів.//Навколишнє середовище і здоров’я людини: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільськ, 2008. – С. 19-21.
 37.  Глінська С. О., Скоропляс І. О Віковий спектр популяцій Cypripediumcalceolus L. на території Кременецького горбогір’я.// Біологічні дослідження молодих учених в Україні: Матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та молодих науковців. – Київ, 2008. – С. 20-22.
 38.  СкороплясИ.А., Скакальская О. И. «Распространение видов родаСarlinaL. занесенных в Красную книгу Украины» // Материалы международной научно – практической конференции посвященной 100-летию выпуска первого мелиоратора в Росии «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», – Новочеркасск, Росия, 2013. – С. 182-186.
 39.  Скакальская О. И., СкороплясИ.А. «Гетеротрофные виды родов Drosera L.,PinguiculaL. внесенные в Красную книгу Украины» // Материалы международной научно – практической конференции посвященной 100-летию выпуска первого мелиоратора в России «Проблемы природоохранной организации ландшафтов», – Новочеркасск, Росия, 2013. – С. 176-178.
 40.  Скоропляс І. О. «CarlinacirsioidesKlokov червонокнижний вид г. Чортова» //Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку» (Рада ботанічних садів та дендропарків України) присвяченій 225-річчю дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, 23-26 вересня 2013. – С 46-49.
 41.  Скакальська О. І., Онук Л. Л., Скоропляс І. О., Скакальський Р. В., Поліщук Л. П. «Перспективи культивування рослин роду LoniceraL. в зеленому будівництві» //Матеріали IV Міжнародної наукової конференції «Збереження та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в умовах сталого розвитку» (Рада ботанічних садів та дендропарків України) присвяченій 225-річчю дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, 23-26 вересня 2013. – С. 90-92.
 42.  Онук Л. Л., Чубата Т. В., Скоропляс І. О. «Раритетна компонентна флора лісового урочища «Олексюки» Кременецького району» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми природоохоронного менеджменту територій з інтенсивним веденням господарства, прийнятих до складу національних природних парків». – Кременець, 3-4 жовтня 2013. С- 90-94.
 43.  Скоропляс І. О. Баточенко В. М. «Подробиці зростання виду CarlinacirsioidesKlokov. в урочищі Гологірка» // Матеріали конференції Яворівського НПП, 2013 р.
 44. Скоропляс І. О.,Онук Л. Л., Чубата Т. В., Скакальська О. І. «Рідкісні рослини Кременецького ботанічного саду під охоронною Бернської конвенції» // Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова»,Вип.15, 2013 р.- с. 130-134.
 45. Скоропляс І. О. «Квітка сонця- Відкасник татарниколистий» газета «Діалог».
 46.  Онук Л.Л., Чубата Т.В. «Структура флори водозбору ріки Ствиги». Вісник ЛНАУ, агрономія №16, 2012 р. – С. 52-57.
 47.  Онук Л. Л., ЛіснічукА. М., ЧубатаТ. В., ГлущенкоЛ. А. Біоморфологічна та фітоценотична характеристика рослинних угруповань реліктового виду Rhododendron luteumSweet басейну ріки Ствиги. /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 250-й річниці з дня народження видатного ландшафтного дизайнера, а також формуванню та розвитку садово-паркового мистецтва на землях Східної Європи. – Збараж – Вишневець – Кременець, 2012. – С. 146 – 148
 48.  Іваницький Р.С., Ліснічук А. М., Онук Л.Л., Микулич М. Р. Сад на волині – міклерівська спадщина.//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 250-й річниці з дня народження видатного ландшафтного дизайнера, а також формуванню та розвитку садово-паркового мистецтва на землях Східної Європи. – Збараж – Вишневець – Кременець, 2012. – С. 55 – 58
 49.  Ліснічук А.М., Чубата Т.В. «Перспективи репатріації рідкісних рослин в природні біоценози Кременецьких гір». //Збірник матеріалів науково – практичної конференції на тему «Природозаповідання,  як основна форма збереження біорізноманіття», Кременець, 2012. -  С. 88-92.
 50.  Онук Л. Л., Сторожук М. М. Використання рідкісних видів ефемероїдів у композиціях старого парку Кременецького ботанічного саду. /Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 60-річчю дендропарку ім. В.Д.Байтали Лубенського лісотехнічного коледжу” (11-12 жовтня 2012 р., м. Лубни). – Лубни, 2012. – с.

 

 

 

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2018 Кременецький ботанічний сад