Наукова тема: Інтродукція та збереження ex situ біологічного різноманіття рослинного світу.

Мета-введення в культуру ендемів, реліктів, рідкісних і зникаючих видів,  рослин природної флори длязбереження, збагачення рослинного біорізноманіття та можливостей їх репатріації.

Завдання:

  • створення інтродукційних ділянок рідкісних та видів природної флори;
  • вивчення еколого-біологічних особливостей рідкісних, ендемічних та видів природної флори;
  • розробка первинної агротехніки вирощування цих рослин;
  • накопичення достатньої кількість насіннєвого та посадкового матеріалу для відтворення даних видів;
  • створення експозиційно-колекційних ділянок рідкісних і видів природної флори;
  • розширення колекційного фонду рослин;

 

 

Актуальність завдань зумовлена й тим, що понад 80% площі України використовується як господарський клин і, що багато видів зростають на малих ділянках, часто в дуже обмеженій кількості особин, тобто знаходяться на межі вимирання.

Збереження  видів природної флори у вигляді живих колекцій є традиційними для ботанічних садів. Колекції рослин є першоджерелом для наукових досліджень, результатами яких у кінцевому вигляді виливаються у розробки технології вирощування у культурі, формування штучних фітоценозів для паркознавства, ландшафтного дизайну, а також можуть бути використані у висхідному стані як цінний генетичний матеріал для поліпшення існуючих та нових сортів.

Структура досліджень:

Розділ І. Інтродукційне вивчення десінентної флори:

  1. Інтродукція видів рослин занесених до Червоної книги, списків CITES, ЧК МСОП, Бернської конвенції,  Європейського Червоного списку.
  2. Інтродукція регіонально-рідкісних видів Тернопільської області,  ендемів та реліктів, що мають регіональний природоохоронний статус.

Розділ ІІ. Формування колекційного фонду рослин природної флори.

  1. Формування колекцій класу дводольних  рослин.
  2. Формування колекцій класу однодольних  рослин.

ПОДІЛІТЬСЯ НОВИНОЮ В СОЦМЕРЕЖАХ -

Всі права захищені © 2015-2021 Кременецький ботанічний сад